De blaadjes vallen en de universiteitsraad is weer begonnen met zijn werk. Wat verwacht men van de Raad? Wat willen we zelf bereiken? Weten de medewerkers van de EUR eigenlijk wel dat we bestaan?

Voor onze zichtbaarheid is het natuurlijk geweldig als we onderling ruzie maken en als we het College het vuur aan de schenen leggen. Maar wij willen liever bouwen, samen als het kan en kritisch als het moet.

Kernpunten

Vorig jaar hebben studenten en staf samen een aantal kernpunten geformuleerd. Die kernpunten golden als toetsingskader niet alleen voor de voorstellen van het College, maar ook voor de onderwerpen waar we zelf aan zouden willen werken. Ik noem er een paar: diversiteit, duurzaamheid, digitalisering. Ook dit jaar willen we als staf en studenten weer kernpunten benoemen. Natuurlijk hopen we dat u ons ook suggesties doet.

Werkdruk en diversiteit

Ik schat in dat diversiteit dit jaar weer tot de kanshebbers behoort, als ook de aanpak van de bovenmatige werkdruk van medewerkers om het personeelsbestand duurzaam te behouden. Ik pak het kernpunt diversiteit er eens uit. Het is toch wel erg jammer dat we de diversiteit in de top van de organisatie qua gender tot nu toe niet hebben kunnen vergroten; recent zijn twee nieuwe decanen benoemd, allebei mannen.

Ik heb me laten vertellen dat de Faculteitsraad van ESSB heeft gezegd dat de decaan iemand moest zijn die de Rotterdamse situatie goed kende. Tja, dan beperk je de keuze wel heel erg. Als het klopt, dan schoot de faculteitsraad daarmee in de voet van de diversiteit. Wat niet hielp is dat, wordt gezegd, de vrouwen uit de Rotterdamse setting niet wilden of durfden. De reden waarom er binnen het Erasmus MC geen vrouw beschikbaar was om decaan te worden, vertelt de overlevering niet.

Rector moet vrouw zijn

Als lid van de Universiteitsraad vind ik dat de nieuwe rector een vrouw zou moeten zijn. En als die vrouw van buiten de EUR-stolp komt, vind ik dat prima. Dat heeft de Universiteitsraad ook gezegd tegen de Raad van Toezicht en daar gaan we ons best voor doen.

Meer dan je best doen

Vroeger heb ik wel eens tegen een sollicitant gezegd: “Je best doen, is niet goed genoeg, het gaat om het resultaat”. Ik weet niet of ik dat nu zelf als lid van de medezeggenschap kan waarmaken, maar als Universiteitsraad hebben we nu extra bevoegdheden bij de benoeming van leden van het College van Bestuur, en wij zullen ons best doen onze invloed uit te oefenen op het besluit van de Raad van Toezicht. We gaan voor resultaat.