Er zijn steeds meer ratten op de campus. Althans, het aantal meldingen groeit. Een gespecialiseerd bedrijf onderzoekt daarom de overlast en bestrijding van de rattenpopulatie op campus Woudestein.

As we speak loopt een onafhankelijk expert van een gespecialiseerd bedrijf over de campus om de situatie te bekijken en hierover te rapporteren”, vertelt persvoorlichter Jacco Neleman. Die expert onderzoekt de ontwikkelingen op en rond de campus en mogelijke bestrijdings- en preventiemaatregelen. Binnen enkele weken moet het onderzoek afgerond zijn.

Minder gif

Eén van de oorzaken voor de toegenomen rattenoverlast in Rotterdam is een nieuwe wet die strengere eisen stelt aan de bestrijding van ratten met gif. Gif mag alleen nog gebruikt worden als alternatieve bestrijding, zoals het plaatsen van klemmen, niet werkt.

Uit het ‘Actieplan Rattenoverlast’ van de gemeente Rotterdam blijkt dat de hele stad kampt met een groeiende rattenoverlast. Het aantal meldingen in Rotterdam groeide sterk na de invoering van deze wet, van rond de duizend in 2015 naar 2298 in 2016.