De afgelopen tien jaar gingen bijna 76.000 studenten met hun Nederlandse studiefinanciering naar het buitenland om daar een volledige opleiding te volgen. Ze kozen voor 1.300 universiteiten en hogescholen in 86 landen.

Tien jaar geleden konden studenten voor het eerst hun Nederlandse studiefinanciering meenemen. Intussen doen jaarlijks tienduizend studenten dat. Internationaliseringsorganisatie Nuffic heeft in kaart gebracht waar ze allemaal naartoe gaan.

België

Veruit de meesten kiezen voor België: in 2015 waren dat er om precies te zijn 5.586. Zij volgden met name opleidingen als diergeneeskunde, geneeskunde en psychologie.

Ook Groot-Brittannië is populair, waar 1.668 studenten voor kozen. Rond de vijfhonderd studenten vlogen naar de Verenigde Staten en nog eens vijfhonderd gingen naar Duitsland. Dan volgt een peloton van andere landen: Zweden, Turkije, Spanje, Portugal, Frankrijk en Denemarken met meer dan honderd Nederlandse studenten.

Zo’n twee procent van alle Nederlandse studenten kiest voor een buitenlandse opleiding. Als Nuffic vertrouwen heeft in het niveau, kunnen ze gewoon studiefinanciering krijgen. De globetrotters moeten dan wel drie van de afgelopen zes jaar legaal in Nederland hebben gewoond en geen studiefinanciering van een ander land krijgen.