Drie jonge wetenschappers van de Erasmus Universiteit ontvangen een Rubiconbeurs. Dankzij de beurs, verstrekt door NWO, kunnen ze vervolgonderzoek doen in het buitenland.

Annemieke Romein (ESHCC) en Marcel Jonker (iBMG) kunnen met de beurs twee jaar onderzoek doen. Sandra Thijssen (FSW) gaat 18 maanden naar de University of Minnesota. Thijssen zal daar onderzoek doen naar de invloed van de gezinsomgeving op de hersenontwikkeling van kinderen. Daarvoor kijkt ze naar hersenprocessen gerelateerd aan beloningsgericht gedrag bij 9- en 10-jarige kinderen.

Patiëntvoorkeuren

Jonker gaat naar Duke University voor een onderzoek naar shared decision making in de klinische praktijk, waarbij patiënten meebeslissen over de behandeling. Hij gaat onder andere aan de slag met het ontwikkelen van een methodologie om patiëntvoorkeuren op individueel niveau te kunnen meten. Romein blijft dichter bij huis en gaat twee jaar naar de Universiteit Gent. Zij onderzoekt hoe de Vlaamse en Hollandse lokale overheden tussen 1579 en 1701 interacteerden om veiligheid te bewerkstelligen, recht te handhaven en de staat te beschermen.

De Rubiconbeurs is bedoeld om jonge talentvolle wetenschappers onderzoekservaring op te laten doen in het buitenland. 22 van de 78 aanvragen werden gehonoreerd. In januari ontvingen drie andere jonge EUR-wetenschappers ook al een Rubiconbeurs.