Dit studiejaar zijn er in Nederland ruim 112 duizend internationale studenten met 164 verschillende nationaliteiten, meldt internationaliseringsorganisatie Nuffic. Ruim dertigduizend volgen een paar vakken of lopen stage, maar 81 duizend zijn hier voor een volledige opleiding naartoe gekomen.

Onstuimig

Meer dan de helft van hen (48.000) studeert aan een universiteit. Dus achttien procent van alle studenten in het wetenschappelijk onderwijs komt uit het buitenland. Tien jaar geleden was dat nog maar acht procent. Met name in de masteropleidingen is de groei onstuimig.

Bij de hogescholen is er al een paar jaar sprake van stagnatie. Het aantal internationale hbo-studenten schommelt rond de 33.000. Tien jaar geleden kwam 6,6 procent van alle hbo-studenten uit het buitenland, nu is dat 7,5 procent.

Steeds meer internationale studenten komen van buiten Europa, merkt Nuffic op, vooral uit landen als India, Indonesië en Zuid-Korea. Maar Duitsers vormen nog altijd de grootste groep (ruim 22.000 studenten), gevolgd door China (4.300 studenten). Verrassend genoeg komen er intussen meer Italianen dan Belgen hierheen.

Maastricht

De Universiteit Maastricht is al jaren de meest internationale universiteit van Nederland, waar meer dan de helft van alle studenten uit het buitenland komt. Dat percentage zal de komende jaren alleen maar toenemen, want onder de eerstejaars is nog maar 35,5 procent Nederlands.

De Erasmus Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen tellen meer dan vijfduizend internationale studenten. Fontys Hogescholen heeft er 4.800 – net iets meer dan de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam.

De meest internationale studies zijn de university colleges van de universiteiten (38,7 procent) en de kunstvakopleidingen in het hbo (31,8 procent).

Brain gain

Voor de Nederlandse schatkist is de toenemende internationalisering van het hoger onderwijs alleen maar gunstig, meldde het Nuffic in november. Ongeveer een kwart van de internationale studenten blijft zijn leven lang in Nederland wonen en werken. Dat levert onze kenniseconomie een brain gain van ruim anderhalf miljard euro op.