In Memoriam Levi Murg crop

Met groot verdriet maken wij bekend dat onze student Levi Murg op maandag 30 januari 2017 op 26-jarige leeftijd is overleden.

Levi Murg was een zeer gemotiveerde student, die ondanks zijn ziekte zich op een bewonderenswaardige manier bleef inzetten voor zijn studie Rechtsgeleerdheid.

Op maandag 6 februari jl. is Levi begraven. Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar zijn vriendin Gianne en zijn familie en vrienden.

 

Suzan Stoter, decaan Erasmus School of Law