“Veel studenten weten weinig over politiek en de verschillen tussen partijen”, stelt het RSC. Daarom nodigde het Rotterdamse corps Kamerleden van respectievelijk de VVD (Pieter Duisenberg), het CDA (Stijn Steenbakkers), D66 (Salima Belhaj) en GroenLinks (Suzanne Kröger) uit om te debatteren over actuele thema’s. Kritische vragen van studenten bleven zo goed als uit.

Onder leiding van hoogleraar Wiep van Bunge doen de vertegenwoordigers hun verhaal op het krakkemikkige podium van de knusse sociëteit. De zo’n 150 aanwezigen, studentikoos gekleed, kijken toe.

Sneer

VVD’er Duisenberg wil de belasting op winst van bedrijven verlagen, tot tevredenheid van vooral economiestudenten. Maar het debat wordt pas echt interessant na een vraag over belastingontwijking. Steenbakkers van het CDA grijpt dit moment aan om een sneer uit te delen aan Duisenberg: “VVD-staatssecretaris Eric Wiebes maakte er een potje van bij de belastingdienst. We moeten belastingontwijking aanpakken.” Duisenberg reageert ontwijkend, maar gevat: “Wiebes is een uitstekende kerel en een goede VVD’er, het is alleen jammer dat hij uit Amsterdam komt”, zegt de EUR-alumnus met een knipoog.

De kwestie ‘kolencentrales’ is Kröger van GroenLinks op het lijf geschreven. Volgens haar partij en D66 moeten de centrales zo snel mogelijk dicht. “Wilt u per se dat Nederland wereldwijd koploper is op het gebied van het milieu, of gaat het u om een algehele verandering van milieubeleid?”, vraagt een van de weinige kritische studenten zich af. Kröger geeft Denemarken als voorbeeld en ziet ook voor Nederland een leidende rol weggelegd.

RSC Debat societeit

Punten scoren

De afschaffing van de basisbeurs gaat de studenten het meest aan het hart. CDA scoort hier punten: het wil de regeling herinvoeren. “Het is een slechte ontwikkeling dat steeds minder studenten na de afschaffing op kamers gaan wonen”, vindt Steenbakkers.

D66 en VVD zien niets in een basisbeurs en kiezen voor investeringen in onderwijs. Een vraag over concrete verbeteringen beantwoorden zij met ‘meer docenten, minder volle collegezalen en betere apparatuur’. De VVD vindt dat de Erasmus Universiteit haar krachten moet bundelen met die van Delft en Leiden om zich te kunnen meten met internationale concurrenten (iets wat deels al gebeurt in het LDE-project)

Pauluskerk

Ter afsluiting snijdt Van Bunge het onderwerp ‘migratiecrisis’ aan. Waar de VVD en het CDA benadrukken dat ze uitgeprocedeerde asielzoekers zo snel mogelijk het land willen uitzetten, zien D66 en GroenLinks mogelijkheden vluchtelingen langer te behouden. Volgens Belhaj lopen in Rotterdam minimaal driehonderd uitgeprocedeerde asielzoekers rond. “We vangen ze op in de Pauluskerk en gaan met ze in gesprek, zodat ze een manier kunnen vinden om uiteindelijk terug te gaan”, besluit het voormalige Rotterdamse gemeenteraadslid.