De eerste incubator voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen, GovernEUR, is een feit. Voor FSW is het ‘een belangrijke volgende stap naar valorisatie’. Hoogleraar Arwin van Buuren legt uit wat het betekent en waar het voor dient.

Een incubator is, zoals in haar oorspronkelijke betekenis, een broedplaats. GovernEUR wordt de plek waar bestuurskundigen van de EUR methoden en tools ontwikkelen voor de publieke sector en het openbaar bestuur.

arwin-van-buuren-portretfoto
Arwin van Buuren.

Hoewel bestuurskundigen altijd al veel contractonderzoek deden, zoals advieswerk, evaluaties en onderzoek naar bepaalde vraagstukken, waren dat soort projecten vaak ad hoc. Bovendien moesten wetenschappers dit werk uitvoeren naast het reeds bestaande en lopende onderzoek. De hoogste tijd dus, vonden ze bij FSW, om hier meer lijn in te brengen op een manier waar wetenschappers en bedrijven op de langere termijn profijt van hebben.

“De incubator vloeit voort uit het toenemende belang van valorisatie, oftewel de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek”, zegt Van Buuren. “Het gaat dan om de vraag ‘wat kan bestuurskundig onderzoek betekenen voor het openbaar bestuur?’ Maar het mes snijdt aan twee kanten: als wetenschappers een goed idee hebben, helpt GouvernEUR hen om er een adviesdienst of product van te maken en daar opdrachtgevers bij te vinden.” Dat valorisatie steeds belangrijker wordt blijkt ook uit de keuze van het College van Bestuur (CvB) om het Erasmus Centrum voor Valorisatie (ECV) in het leven te roepen.

Win-winsituatie

Er moet hard gewerkt worden om de incubator succesvol te maken, want een budget is er niet. “Het moet de eigen broek ophouden”, zegt Van Buuren. “Maar de wetenschappers steken tijd en energie in de ontwikkeling van producten en diensten.” Volgens Van Buuren zijn er in het huidige onderzoeksprogramma al verschillende trajecten waarmee producten voor de markt ontwikkeld kunnen worden.

Een voorbeeld is het bepalen van de effectiviteit van een merk, zoals ‘I Amsterdam’. “Wij weten welke omstandigheden nodig zijn om zo’n brand effect te laten hebben en dat is eigenlijk een goudmijn. Als wij die wetenschappelijke kennis vertalen in tools en methoden, kunnen we deze aanbieden aan de gemeente Amsterdam en andere potentiele opdrachtgevers. Tegelijkertijd kan het toetsen van onze theorie een publicatie opleveren waarmee wij onze inzichten aanscherpen en weer toevoegen aan de wetenschap. Het is een win-winsituatie.”

Bewustwording

De incubator is een samenwerking met het Erasmus Business & Research Support (ERBS) die meerdere faculteiten helpt de stap te maken naar valorisatie. “Je kunt ook zeggen van ‘kennis naar kassa’, maar dat vind ik te plat, want het gaat ook echt om maatschappelijke impact”, zegt Van Buuren

De bedoeling is immers dat contractonderzoek er niet meer ‘bij hangt’, door ervaren professionals aan te stellen als schakel tussen de publieke sector en de universiteit. Er worden bovendien geen bedrijven gevestigd in de incubator.

“De producten blijven voorlopig onder de paraplu van GovernEUR, maar als bepaalde producten of diensten succesvol worden, kunnen ze natuurlijk worden ‘verkocht’ of ‘verzelfstandigd’. We zullen dus nog steeds contractonderzoek blijven doen, maar via de incubator ontstaan er gesprekken met wetenschappers om hun onderzoek meer impact te laten hebben. Dat is iets waar de meesten van ons aan moeten wennen, maar we zullen bewuster moeten nadenken in plaats van stuurloos dobberen”, besluit Van Buuren.