Waar komen studenten van de Erasmus Universiteit terecht? In deze rubriek vertellen afgestudeerden over hun loopbaan en over hun leven: wat hebben ze geleerd? Zo geven ze en passant wat tips over wat je wel en niet moet doen om zelf een carrière op te bouwen.

Naam: Ingrid van Rijswijk

Studie: Afgestudeerd in Bedrijfseconomie (1998) en de postdoctorale opleiding Accountancy (2004)

Baan: Registeraccountant bij het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen (bij de Belastingdienst). “Sinds 2016 staat in de wet dat ook lokale overheden, zoals gemeentes, provincies en waterschappen, vennootschapsbelasting over concurrerende activiteiten moeten betalen. Ik overleg met externe partijen over hoe we deze wet zo soepel mogelijk implementeren en hoe we daarbij toezicht houden.”

Carrièreverloop: Als starter bij accountantskantoor EY controleerde Ingrid de jaarrekening van bedrijven. Na een paar jaar kwam ze erachter dat ze in deze baan onvoldoende maatschappelijke bijdrage leverde en toe was aan een nieuwe uitdaging. Intussen was wél haar interesse gewekt voor fraude. Prompt zag ze in de krant een interessante vacature bij de Politie Rotterdam-Rijnmond. Daar zochten ze een accountant voor een nieuw Interregionaal Fraudeteam. Ze werd aangenomen en zette haar financiële expertise in om fraudezaken op te lossen. Huiszoekingen doen en het verhoren van accountants hoorden daar ook bij.
Na dertien jaar fraudezaken te hebben opgelost (zeven jaar bij de politie en zes jaar bij een particulier onderzoeksbureau) wilde ze liever fraude voorkómen. Ze hoorde van het nieuw op te zetten team bij de Belastingdienst en ging ruim een jaar geleden aan de slag.

ingrid-van-rijswijk-2

Geen sexy werkgever
“’Jij? Bij de Belastingdienst?’ Ik zie vaak gefronste wenkbrauwen als ik over mijn huidige baan vertel. Blijkbaar is het een opmerkelijke overstap. Dat was het in eerste instantie voor mij ook, terwijl het na een paar gesprekken bij de Belastingdienst voor mij juist een logische overstap werd. De organisatie doet veel aan ‘toezicht aan de voorkant’, zoals horizontaal toezicht. Dat betekent dat ondernemingen in samenspraak met ons hun bedrijf inrichten, zodat ze voldoen aan de wet. En we geven voorlichting. De Belastingdienst int bovendien het geld om alle sociale voorzieningen te betalen. Daardoor past de functie bij mijn wens om ook maatschappelijk bij te dragen. Als ik dit uitleg, snappen mensen mijn keuze beter.”

Pas op met vooroordelen
“Door de jaren heen is luisteren en doorvragen mijn tweede natuur geworden. Het is belangrijk om  oog te hebben voor een ander voordat je oordeelt. Daardoor zie ik vaak meer overeenkomsten tussen mensen of partijen dan vooraf lijken te bestaan. Mensen verbinden wordt zo makkelijker en het geeft een kick als dat lukt. Op deze manier lichten wij met ons team lokale overheden voor over de nieuwe wet. Dat versoepelt de implementatie. Daar zet de Belastingdienst meer op in: vooraf beter organiseren, zodat je achteraf minder hoeft te herstellen.”

Ongeduldig
“Mijn communicatievaardigheden zet ik ook in om processen te versnellen. Het duurt me soms te lang, ik kan ongeduldig zijn. Door betrokkenen vooraf al in te lichten wat er gaat komen, probeer ik zaken te bespoedigen.”

Focus
“Tijdens het onderzoeken van fraude en bij het bevorderen van de compliance bij belastingplichtigen, ondervind ik steeds dat in elke bedreiging ook een kans zit. Het is maar voor welke insteek je kiest. Daarbij vind ik het belangrijk om niet op de zwakke punten, maar vooral op de sterke punten van mensen te focussen.”