Saskia Krijger, adviseur van de EUR Holding, ontving dinsdagmiddag de tweede ENVH Athenaprijs. Tijdens de Dies Natalis reikten rector magnificus Huib Pols en Chief Diversity Officer Hanneke Takkenberg de jaarlijkse prijs voor stimulering van vrouwelijk talent uit.

“Saskia Krijger heeft altijd gepleit voor meer diversiteit onder personeel een studenten”, citeerde Takkenberg uit het juryrapport. “De jury waardeert het vooral hoe Krijger zich vaak achter de schermen inzette voor anderen en een enorme inspanning deed om kansen te creëren voor vrouwen en ze aanmoedigde om deze kansen te grijpen.” Krijger was bijvoorbeeld als hoofd personeel en organisatie bij de Erasmus School of Economics (ESE) een van de initiatiefnemers van het Mature Talent Programme, een project om meer vrouwen aan te trekken binnen de ESE.

Oorkonde en schilderij

De Athenaprijs is een initiatief van het Erasmus Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren en werd vorig jaar voor het eerst uitgereikt. Toen ging de prijs naar Maria Grever, hoogleraar Theorie en methoden van de geschiedenis. De prijs bestaat uit een oorkonde getekend door de rector en de ENVH-voorzitter en een schilderij van kunstenares Sofja Wolsky.