Bijna de helft van de wetenschappers zegt zijn vak niet meer goed te kunnen uitoefenen. De werklast, bureaucratie en gebrek aan baanzekerheid zijn de belangrijkste oorzaken, blijkt uit onderzoek van de SP.

Ongeveer duizend wetenschappers hebben een enquête van de SP ingevuld. 72 procent van de respondenten zegt onder grote tijdsdruk te moeten werken. Veel wetenschappers ervaren een toegenomen werkdruk. Volgens 63 procent van de respondenten is de werkdruk in de afgelopen tien jaar toegenomen, terwijl slechts 2 procent een afname ervaart.

Geen vertrouwen in komst extra docenten

De SP legde de respondenten de belofte van minister Bussemaker om vierduizend extra universitaire docenten aan te stellen voor. Deze zouden worden bekostigd van het geld dat de invoering van het leenstelsel oplevert. 76 procent van de wetenschappers heeft er echter geen vertrouwen in dat die extra docenten ook daadwerkelijk zullen komen.

Zorg over flexcontracten

Ook de toename in tijdelijke en flexibele contracten is een zorg van veel wetenschappers. 74 procent noemt het aangaan van veel flexcontracten geen goede ontwikkeling. Inclusief promovendi is ruim zestig procent van het wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst. Veel van de respondenten zien dat als kapitaalvernietiging en willen het aantal flexcontracten terugdringen tot maximaal 20 procent. “Wetenschap beoefenen is per definitie een langetermijnbezigheid”, zegt een van hen.

Aan de kwaliteit van het onderwijs kan ook wel wat verbeterd worden. Minder dan de helft, 43 procent, is er tevreden over. Verder frustreert het gebrek aan geld veel onderzoekers. Ruim twee derde zegt ontevreden te zijn over de financiering van de universiteit. De onderzoekers zijn kritisch op de ‘vermarkting’ van de universiteit en vinden dat er teveel op kwantiteit wordt afgerekend in plaats van op kwaliteit.

‘Verontrustend’

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) noemde de signalen tussentijds al ‘verontrustend’. Hij wijt de problemen aan het politieke beleid van de afgelopen decennia, waar de grote toestroom van studenten geen gelijke tred hield met de bekostiging. De SP wil dan ook extra geld uittrekken voor het onderwijs.