“We willen Nederland op de wereldkaart zetten als de belangrijkste pionier op het gebied van mens-geörienteerde digitalisering”, zei collegevoorzitter Kristel Baele in haar toespraak tijdens de Opening van het Academisch Jaar, afgelopen maandag in de Aula.

Volgens de collegevoorzitter presenteert de Erasmus Universiteit aanstaande maandag samen met de andere Nederlandse universiteiten het plan met de titel A Plan for a Digital Society, Where People Matter. 

Vierde Industriële Revolutie

Baele ziet digitalisering als de grootste uitdaging van de komende jaren. “Tijdens het World Economic Forum in Davos, dit voorjaar, was iedereen het erover eens dat digitalisering de motor zal zijn van de vierde Industriële Revolutie, een revolutie die onze manier van leven en werken fundamenteel zal veranderen.”

Ook onderwijs zal er heel anders uit gaan zien. “De omslag naar digitalisering is een bedreiging voor de kennisintensieve beroepen waar wij studenten in trainen. Sommige beroepen zullen drastisch veranderen, anderen zullen misschien zelfs verdwijnen”, zei Baele.

Vragen in kaart brengen

Woordvoerder Bastiaan Verweij van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) zegt dat het plan is om alle vragen die digitalisering voortbrengen in kaart te brengen. “In het bedrijfsleven en bij de overheid staan al veel van dat soort vragen centraal. Die willen we graag verkennen en afstemmen op wat wetenschappers onderzoeken.” Wat het plan verder behelst wordt maandag bekendgemaakt.

De Erasmus Universiteit werkt al volop aan digitalisering: zo zijn er verschillende MOOCs en wordt er een universiteitsbrede visie ontwikkeld op digitaal onderwijs. Die visie zal dit najaar gepresenteerd worden.