Een beursaanvraag schrijven is niet eenvoudig. Het kost de nodige tijd en inspanning. Maak het jezelf gemakkelijker met deze tips van Linda Jansen. Linda is adviseur onderzoeksbeleid aan de faculteit History, Communication and Culture. Over een kleine maand geeft ze samen met andere experts een inleidende workshop over het bemachtigen van een Veni-beurs van NWO.

1. Begin ruim van tevoren

“Onderschat niet hoeveel tijd je nodig hebt om de aanvraag te schrijven, te bewerken en binnen de woordlimiet te houden.” Linda adviseert om met elk aspect van de aanvraag al van tevoren te beginnen. “Neem ruim voldoende de tijd om je netwerk in te schakelen, je planning te volgen en uiteindelijk de aanvraag te schrijven. Neem ook ver van tevoren contact op met eventuele externe lezers die je wilt inschakelen, aangezien zij het zelf waarschijnlijk ook druk zullen hebben. De tekst laten proeflezen door iemand anders is een belangrijke stap van het revisieproces. Plan deze stap daarom al in een vroeg stadium, zodat je hiermee rekening kunt houden tijdens het schrijfproces.”

2. Een onderzoeksvoorstel is een specifiek soort tekst

“Het schrijven van een onderzoeksvoorstel is niet hetzelfde als het schrijven van een wetenschappelijk artikel, want het publiek is meer divers,” benadrukt Linda. “De schrijver moet er rekening mee houden dat de commissie die de aanvraag evalueert uit mensen bestaat die niet allemaal dezelfde educatieve achtergrond hebben. Zij verwachten van de schrijver dat hij of zij in zijn of haar paper verschillende aspecten aanstipt. Het is dus belangrijk dat de schrijver onderscheid maakt tussen zaken die algemeen bekend zijn en zaken waarover verder moet worden uitgeweid. Laat je aanvraag lezen door academici en niet-academici, zodat je beter kunt bepalen wat nu wel en niet algemeen bekend is. Vraag bovendien academici met uiteenlopende expertises de aanvraag te lezen.”

3. Houd rekening met de evaluatiecriteria

Linda Jansen
Linda Jansen Beeld door: Erasmus University Rotterdam

“In oproepen voor onderzoeksvoorstellen staat meestal op welke punten de aanvragers en voorstellen worden beoordeeld. Voor een Veni-beurs bijvoorbeeld moeten aanvragers inspirerend enthousiasme voor onderzoek en/of technologie tentoonspreiden. Bovendien wordt van Veni-aanvragen verwacht dat deze innovatieve aspecten bevatten en laten zien dat het onderzoek de potentie heeft om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de wetenschap.” Linda raadt ten zeerste aan te controleren of je aanvraag aan alle gewenste aspecten voldoet voordat je deze indient.

4. Leg uit wat je onderzoek te bieden heeft

“Houd in je achterhoofd dat elk onderzoek wordt afgewogen aan de hand van dit criterium: wat voegt het toe aan het huidige debat? Je moet je onderzoek kunnen plaatsen in de bestaande literatuur. Maak duidelijk wat de link is van je eigen onderzoek met eerdere onderzoeken en leg uit welke resultaten je verwacht. Als je dat doet, laat je evaluatoren en commissieleden zien dat je op de hoogte bent van de huidige ontwikkelingen in je onderzoeksveld.”

5. Wees specifiek over de inhoud en planning

“Soms vergeten aanvragers essentiële informatie, omdat ze die vanzelfsprekend vinden. Schrijvers moeten elk klein detail opnemen in de planningsfase, hoe vanzelfsprekend dat detail ook lijkt. Elk klein aspect moet goed worden doordacht en adequaat worden uitgelegd. Het is lastig je tekortkomingen te verbergen zodra die op papier staan. Nietszeggende woorden als ‘elementen’, ‘aspecten’, ‘onderdelen’ en ‘structuur’ komen vaag over of klinken alsof ze niet in de tekst horen. Dit kan vragen oproepen waarbij zaken worden blootgelegd die voor de aanvrager zelf ook nog onduidelijk zijn.”