In een nagenoeg uitverkochte aula, door negenhonderd man bezet, ontving secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon woensdag de World Leader Cycle Award. De uitreiking werd georganiseerd door de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam (EFR).

Het publiek onthaalde Ban, sinds 2007 de hoogste baas van de Verenigde Naties, bij zijn binnenkomst in de aula met een staande ovatie. Na toespraken van EFR-president Rik Bross en vice-president Annegeke Jansen nam Ban zelf het woord. Hij hield een lang betoog, waarin hij onder meer pleitte voor duurzaamheid. “We leven nu alsof er meerdere werelden zijn, maar er is echt maar één aarde.”

Ook sprak hij over de internationale spanningen. “Juist in deze tijd van globale onrust moeten we meer verenigd zijn. Internationale uitwisselingsprogramma’s zoals die van de EUR vormen daarvan een goed voorbeeld.”

Global citizen

In een debat, geleid door Twan Huys, mochten vooraf geselecteerde studenten vragen stellen aan Ban. Op een vraag van een student hoe universiteiten een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van globale problemen, antwoordde hij: “Kennis op zichzelf is niet voldoende, want die kan morgen alweer achterhaald zijn. Universiteiten moeten studenten leren de opgedane kennis toe te passen op het dagelijks leven, zodat er een betere wereld komt.”

Op een vraag van Huys zelf of Ban nog een boodschap voor de EUR-studenten had, antwoordde hij: “Steek je hoofd boven het maaiveld uit, maar blijf met je voeten op de grond staan.” Lachend: “Ja, dat kan eigenlijk niet, maar toch. Blijf ambitieus. Open je blikveld en wees een global citizen. Realiseer je dat er buiten Nederland veel mensen door oorlog sterven en dat hun mensenrechten worden geschonden.”

'Een heel tedere en subtiele man'

Ban Ki Moon Rij
Er was een lange rij voor de aula

De aanwezige studenten waren zeer positief over Ban. Hasmanan Singh (19), student Economie & Bedrijfseconomie, zegt: “Het is fantastisch om iemand waarover ik al zoveel gelezen heb, vooral zijn prestaties op het gebied van internationaal recht en politiek, van dichtbij te zien.” De 25-jarige Communication and Media-studente Qiong Gong groette Ban Ki-moon in het Chinees toen hij de zaal binnenliep: “En toen zwaaide hij naar mij! Dat vond ik echt heel mooi.” Frank Hugi (27), masterstudent International Management, noemt Ban ‘een heel tedere en subtiele man, waarvan ik wel geloof dat hij de kracht en wil heeft om de wereld op een goede manier te veranderen’.

Wel was er wat kritiek op het debat. Gong: “Dat de vragenstellers en hun vragen al vooraf waren geselecteerd vond ik nogal vreemd. Ik wilde ook graag een vraag stellen, maar kreeg niet de kans.”

'Een ware bruggenbouwer'

De EFR reikt de World Leader Cycle Award uit aan wereldleiders die een belangrijke globale impact hebben gehad op het gebied van economie, politiek en maatschappij. Eerdere winnaars zijn onder meer de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer en Herman van Rompuy, de vroegere voorzitter van de Europese Raad.

Dat Ban Ki-moon aan dit rijtje toegevoegd wordt, is volgens Jansen te danken aan ‘zijn inspanningen op het gebied van vrede, duurzaamheid en mensenrechten’. Zo heeft hij zaken als ‘duurzame ontwikkeling, gendergelijkheid en ontwapening’ op de voorgrond geplaatst. Dankzij Ban hebben bijvoorbeeld veel meer kinderen toegang tot onderwijs, vergeleken met 2000. Jansen bestempelde Ban in haar toespraak als een ‘ware bruggenbouwer’.

Ban Ki-moon bevindt zich inmiddels in zijn laatste jaar als secretaris-generaal bij de VN. Op 31 december van dit jaar loopt zijn ambtstermijn af.