De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een einde maken aan wetenschappelijke proeven op apen. Alle partijen stemden dinsdagmiddag voor een motie van die strekking.

Proeven op apen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medicijnen en de bestrijding van ernstige ziekten, overwegen regeringspartijen VVD en PvdA. Toch moet er zo snel mogelijk een einde komen aan dierproeven in het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) en andere onderzoekscentra.

Dierproeven tot nul terugbrengen

Daarom moet de regering laten onderzoeken hoe het aantal proeven tot nul kan worden teruggebracht, ‘zonder dat dit gevolgen heeft voor het onderzoek dat strikt noodzakelijk is voor de bestrijding van levensbedreigende ziekten en uitbraken van infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen’. De twee regeringspartijen willen binnen een paar maanden een plan van aanpak krijgen, met een tijdpad en meetbare doelen.

Unanieme steun

Ze kregen steun van de voltallige Tweede Kamer. Alleen de Partij voor de Dieren (PvdD) maakte daarbij een voorbehoud. Proeven met apen leveren volgens de PvdD helemaal geen bijdrage aan de ontwikkeling van medicijnen en de bestrijding van ernstige ziekten. Maar het doel was belangrijker dan dit voorbehoud, dus de partij steunde de motie. Ook twee moties over het zoeken naar alternatieven voor dierproeven kregen een meerderheid achter zich.

Overigens mogen er al sinds 2002 geen dierproeven meer worden gedaan op mensapen zoals chimpansees en gorilla’s. De huidige moties gaan daarom over niet-menselijke primaten.