Nominaal is normaal, ‘N=N’, heeft het eerste jaar een positief effect. Uit een nieuw onderzoek van onderzoeksbureau Risbo blijkt precies hoe groot dat effect is.

N=N werd in 2012 ingevoerd op een groot aantal faculteiten. Uit het onderzoek, waarin ongeveer 3000 studenten per jaar zijn meegenomen, blijkt dat er sinds 2012 significant meer studenten 60 studiepunten halen in hun eerste jaar. De groep daar net achter (tussen de 40 en 59 studiepunten) is een stuk kleiner geworden. Tot 2012 was dit nog rond de 30 procent, daarna is die groep kleiner dan 10 procent. De groep die uitvalt of switcht naar een andere studie, blijft ongeveer even groot: éénderde van het totaal.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het effect van N=N in het tweede en derde jaar van de studie niet onverdeeld positief is, in sommige gevallen pakt het zelfs negatief uit. Hierover een uitgebreid analyse in het komende nummer van Erasmus Magazine.