Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft collegevoorzitter Kristel Baele haar voorgangster Pauline van der Meer Mohr bedankt voor haar werk. “Deze universiteit heeft veel te danken aan haar inspanningen”, zei Baele in haar nieuwjaarstoespraak.

Nieuwjaarsreceptie EUR Kristel Baele collegevoorzitter 0116-012
Kristel Baele samen met haar voorganger Pauline van der Meer Mohr. Beeld door: Levien Willemse

Van der Meer Mohr kreeg tijdens de receptie de Ad Fontes penning uitgereikt. De Ad Fontes penning wordt toegekend aan mensen die zich voor de universiteit verdienstelijk hebben gemaakt.

Naast het dankwoord blikte Baele in haar toespraak terug op 2015 en vooruit op 2016. “Er gebeurt heel veel op hetzelfde moment: internationalisering, een nieuwe campus, reorganisaties, personeel dat moet verhuizen, onderwijshervormingen, samenwerking met Rotterdam en nog veel meer. Ik begrijp dat het niet altijd gemakkelijk is in zulke turbulente tijden zo veel programma’s en initiatieven draaiende te houden. De werkdruk is voor veel mensen toegenomen, mede door het groeiende aantal studenten en onderwijsveranderingen.”

Extra investering in onderwijs

Baele erkende dat het niet altijd gemakkelijk is in zulke turbulente tijden zo veel programma’s en initiatieven draaiende te houden. Daarom komt er met ingang van dit jaar 4 miljoen per jaar structureel extra beschikbaar voor onderwijs, voor docenten en onderwijsondersteuning. “Ook op andere terreinen zullen we blijven innoveren, investeren en verbeteren, noodzakelijke stappen om toekomstbestendig te worden en te blijven.” Ook maakte ze bekend dat er in het Research Excellence Initiative zeven projecten zijn gehonoreerd. Daar wordt in totaal 8,4 miljoen euro in geïnvesteerd.