De Erasmus Universiteit stelt voor 2016 en 2017 zes miljoen euro extra beschikbaar om het onderwijs te verbeteren. De universiteit loopt daarmee vooruit op de verwachte miljoenen die het ministerie van Onderwijs extra gaat investeren dankzij de komst van het studievoorschot.

De universiteit gaat twee van de zes miljoen euro in het Innovatiefonds stoppen, voor ‘faculteitsoverschrijdende’ projecten. De overige vier miljoen wordt op basis van de studentenaantallen verdeeld over de faculteiten.

Extra bedrag voor snelle maatregelen

Per direct komt er daarnaast nog een bedrag van zes miljoen euro beschikbaar voor snelle maatregelen: projecten die op heel korte termijn de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren. Daarvoor komen momenteel nog voorstellen binnen. De eerste voorstellen die zijn binnengekomen, gaan vooral over betere ondersteuning van kleinschalig onderwijs, verbetering van studiematerialen en meer studentenbegeleiding- en coaching.

Met de voorinvesteringen wil het College van Bestuur de kwaliteit van het onderwijs voor studenten verbeteren. De manier waarop het geld besteed wordt is niet door het ministerie vastgelegd. Wel verwacht minister van Onderwijs Jet Bussemaker een verdeling van ongeveer 60 procent aan extra personeel en 40 procent aan overige zaken.