Marja van Bijsterveldt en Hans van Duijn treden toe tot de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit. Ze zijn benoemd door minister Bussemaker.

CDA-politica Marja Van Bijsterveldt had in de kabinetten-Balkenende IV en -Rutte I als staatssecretaris en als minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder haar hoede. Eerder was ze partijvoorzitter van het CDA en burgemeester van de gemeente Schipluiden. Momenteel is ze directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. Ze is benoemd voor een periode van vijf jaar met ingang van 1 december 2015.

Hans van Duijn – klein
Hans van Duijn

De andere nieuwkomer in de Raad van Toezicht is Hans van Duijn, die tot dit voorjaar rector magnificus was van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Van Duijn is hoogleraar Wiskunde aan de TU/e en was eerder decaan van de Eindhovense Faculteit Wiskunde en Informatica. Ook hij is benoemd voor een periode van vijf jaar, die inging per 1 augustus 2015.

De nieuwe toezichthouders vervangen Véronique Timmerhuis en Erik van den Emster. Hun benoemingstermijnen waren afgelopen.