Seks, drugs en rock ’n roll op de Radboud Universiteit. Afgelopen jaar stelde het College van Bestuur drie medewerkers van de Radboud Honours Academy op non-actief nadat er klachten over hun binnenkwamen. Het trio werd drankmisbruik, seks met studenten en machtsmisbruik verweten. Een van de medewerkers spande een rechtszaak aan om zijn ontslag aan te vechten.

De redenen voor de non-actiefstelling zijn voornamelijk gebaseerd op geruchten, zo blijkt uit de rechtszaak die afgelopen dinsdag plaatsvond. “Mij werd seks met studenten verweten en drankmisbruik. Onterecht, zoals al snel door een onafhankelijke onderzoekscommissie is vastgesteld,” verklaarde de medewerker voor de rechter. “Maar toch moest ik in opdracht van de universiteit een jaar lang zwijgen en word ik nu misschien ontslagen.”

De rechter wilde weten welke concrete beschuldigingen het universiteitsbestuur had ontvangen die zijn vertrek zouden rechtvaardigen. Wilma de Koning, vice-voorzitter van het College van Bestuur: “Als u hoort wat wij hebben gehoord van de medewerkers van de Honours Academy, begrijpt u onze beslissing”, zo verantwoordde zij de beslissing van het college. “De verhalen hebben diepe indruk op Gerard Meijer (collegevoorzitter, red.) en mij gemaakt.”

Angst bij vrouwelijke medewerkers

In november 2014 bracht een klokkenluider de klachten onder de aandacht van het College van Bestuur. Die stelde daarop een commissie in om de klacht te onderzoeken. Ondanks het feit dat de commissie geen bewijzen kon vinden, wil de Radboud Universiteit de heren niet terug laten keren naar hun voormalige werkplek. “Dat zou de continuïteit van het bureau schaden,” zo liet de advocaat van de universiteit weten. Volgens De Koning zouden de vrouwelijke medewerkers van de Radboud Honours Academy zich uit angst ziek melden wanneer een van de heren weer terug zou keren, zo meldt universiteitsmedium Vox.

De andere twee uit de gratie geraakte medewerkers kozen meteen een herplaatsingstraject. De medewerker die de rechtszaak aanspande weigerde aanvankelijk een dergelijk traject, maar verleent daar nu toch zijn medewerking aan.

Ondanks de ernstige beschuldigingen is het kennelijk geen probleem voor de universiteit om de heren via een herplaatsingstraject weer op de nemen in het medewerkersbestand.

12 januari volgt de uitspraak.