Ondanks creatieve ideeën van de universiteitsraad zullen er geen extra studieplekken komen in het Polakgebouw. “We zitten al op het maximum aantal aanwezigen dat volgens de vergunning mogelijk is in dit gebouw”, vertelde Sandra Klarenbeek van de gebouwendienst van het University Support Centre (USC), tijdens een bezoek aan het gebouw door studenten van de Universiteitsraad.

Sinds de opening van het Polakgebouw zijn er veel klachten, over de drukte, maar ook over het gebrek aan vuilnisbakken en slechtzittende bankjes. Een teleurstelling voor de studenten in de Uraad, want die hadden de rondleiding van afgelopen donderdag juist georganiseerd om te laten zien dat er nog wel ruimte was voor wat extra plekken. Vooral Uraadslid Korrein Volders wees meerdere plekken aan waar volgens hem makkelijk een paar bureaus geplaatst konden worden.

Klarenbeek stond welwillend tegenover elke suggestie en zag ook dat er wel ruimte was in het gebouw. Maar ze gaf tegelijk aan dat meer studieplekken er niet in zitten, vanwege de vergunning. “Het maximum is bepaald op 1.600 mensen, die tegelijk in het gebouw mogen zijn. En al meten we het niet exact, het is hier zo vol dat we daar ongetwijfeld al op zitten.” De grens wordt niet berekend op basis van de hoeveelheid vloerruimte, maar op basis van de breedte van gangen en trappen en het aantal (nood-)uitgangen.

Meer ruimte in andere gebouwen

rondleiding studeren studieplekken Polakgebouw Uraad (12)

Toch belooft Klarenbeek dat de situatie wel gaat verbeteren. “We proberen meer studieplekken in andere gebouwen te creëren en meer informatie te geven over waar je een plekje kan vinden”, zegde Klarenbeek toe. Zo is ze van plan om op advies van de Uraad een bord te plaatsen bij de ingang van het Polakgebouw, waarop je kan zien waar en wanneer lokalen beschikbaar zijn voor zelfstudie. Ook is er kort geleden een webpagina geopend, waarop je kan zien op welke plekken je nog meer kan studeren.

Het Polakgebouw kampt al sinds de opening met grote drukte. In oktober, toen de tentamenstress het hoogst was, stonden er zelfs rijen voor de deur. De populariteit komt niet alleen doordat het zo’n mooi gebouw is, maar vooral de sluiting van de Universiteitsbibliotheek. Daardoor kunnen studenten nu eigenlijk alleen nog terecht in het Polakgebouw en het G-gebouw, en in beperkte mate in een paar andere gebouwen.

Kleine aanpassingen

rondleiding Polakgebouw Uraad (24)

Het bezoek van de Uraad aan het Polakgebouw heeft wel toezeggingen opgeleverd om het Polakgebouw op andere punten te verbeteren. Zo komen er bordjes die studenten verwijzen naar de dichtstbijzijnde printers en prullenbakken en een extra strenge controle op de werking van de lift, die regelmatig storing heeft gehad. Ook gaat Klarenbeek kijken of er iets gedaan kan worden aan de houten bankjes in de gangen, die volgens de Uraadsleden niet erg prettig zitten.