De student die zijn negatieve studieadvies aanvocht bij de het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs studeert inmiddels weer in Rotterdam, zo laat zijn advocaat Marianne Wiersma weten. In eerste instantie droeg de student verzachtende omstandigheden aan, maar de examencommissie ging hier niet in mee. Na tussenkomst van de rechter besloot de examencommissie alsnog de student toe te laten.

Nadat de student nul op het rekest kreeg van de examencommissie, stapte hij naar de rechter. Omdat een rechtszaak lang kan duren vroeg hij een voorlopige voorziening aan. Dit houdt in dat de maatregel in kwestie (wegsturen van de student) nog niet in werking treedt totdat de officiële rechtszaak (de bodemprocedure) van start gaat. Tijdens de voorlopige voorziening liet de rechter zich kritisch uit over N=N en vroeg zich af of de regel wel stand zou houden. Kort nadat de rechter de voorlopige voorziening had toegewezen, schikte de EUR met de student en kon hij weer zijn studie hervatten.

Rechtszaak van de baan

Een slimme zet van de Erasmus Universiteit, want zo wordt een rechtszaak vermeden en kan de rechter zich ook niet definitief uitspreken over de N=N. Zo doet de universiteit het vaker, zegt Wiersma. Vorig jaar voerde ze ook een paar zaken waarin ze het bsa aan de Erasmus Universiteit aan de kaak stelde. Die werden ook geschikt, vertelt ze.

Wiersma zou graag een officiële uitspraak hebben over Nominaal is normaal. “Ik vind het zelf geen goede regel. De regel is niet bedacht om studenten sneller af te laten studeren, maar om studenten die ongeschikt zijn te weren. Volgens mij is Nominaal is normaal niet in de geest van de wet.” Wiersma betwijfelt vooral of de wet bedoeld is om een bsa van 60 studiepunten mogelijk te maken.

Maar ja, de enige manier om dat te veranderen is door een rechterlijke uitspraak af te dwingen. Iets wat tot nu toe nog niet gelukt is door de tussentijdse schikkingen. “Ik zou graag procederen tegen de norm van de Erasmus Universiteit, liefst voor iemand die de norm niet gehaald heeft en ook niet zielig is. Dan komt het tot een principiële uitspraak en wegen er geen bijzondere omstandigheden mee.”

Is dit een open uitnodiging voor alle studenten die door N=N gedupeerd zijn? Wiersma: “Jazeker.”

De Erasmus Universiteit zelf twijfelt overigens niet aan de rechtsgeldigheid van het systeem, zo liet woordvoerder Sandra van Beek al weten. De universiteit ontkent zelfs dat de rechter de bsa-regels ter discussie stelt en meent dat de uitspraak alleen over de persoonlijke omstandigheden van de student gaat.