Rotterdamse studenten hebben twijfels over de brandveiligheid van hun studentenhuis. 35 procent denkt dat de woning niet brandveilig is. Nog eens 31 procent heeft geen idee over de brandveiligheid in het huis.

Dat blijkt uit onderzoek van Yournalism en Erasmus Magazine. In een enquête onder bijna duizend studenten, onder wie 124 Rotterdammers, geven veel studenten aan dat ze denken dat hun kamer niet brandveilig is. In alle onderzochte studentensteden leeft dat gevoel bij minstens een kwart van de geënquêteerden. Waar in de meeste steden nog bijna de helft van mening is dat hun studentenhuis wél brandveilig is, denkt slechts 34 procent van de Rotterdamse studenten dat dit voor hun woning opgaat.

Zorgelijke cijfers

Zorgelijke cijfers, zegt Paul Verburg, clustercoördinator Brandveilig Leven bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Toch verbazen de resultaten van het onderzoek hem niet. “Het is voor ons een bekend beeld dat studenten zich zorgen maken over de brandveiligheid van het huis waar ze wonen”, zegt Verburg.

Het is dan ook niet voor niets dat Verburg en zijn collega’s sinds de Eurekaweek bezig zijn met een bewustwordingscampagne. Hij hamert daarbij op de eigen verantwoordelijkheid van studenten. “Veel studenten wonen tegenwoordig op een zelfstandige kamer. Dat betekent ook dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld het ophangen van rookmelders.”

Gedrag van bewoners laat te wensen over

Hoewel in oude huizen de kans dat een brand zich verspreidt wat groter is, moet de oorzaak meestal niet worden gezocht in bouwkundige facetten. Verburg somt op: “Fietsen, lege kratten, of andere spullen die vluchtroutes blokkeren. Roken in bed. Met een slok op nog even de frituur aanzetten. Drogende was op de kachel. Laptops die gloeiend heet worden en de hele nacht aanstaan. Het is vaak het gedrag van bewoners dat te wensen overlaat.”