‘Traag’ is het woord waarmee de reacties op de enquête van EM over de ICT-voorzieningen op de Erasmus Universiteit het beste kunnen worden samengevat. Ongeveer 400 medewerkers en studenten van de Erasmus Universiteit deden mee aan de enquête van EM.

De uitkomst is geen verrassing: de afdeling IT Services van de EUR stuurde de afgelopen maanden al meerdere bulletins rond waarin melding gedaan werd van de problemen, vooral bij de installatie van de nieuwe werkomgeving @wEURk. Die nieuwe omgeving wordt sinds augustus 2014 gebouwd, maar levert vanaf januari een stroom van klachten over traagheid op.

In de EM-enquête wordt dat beeld bevestigd. Een overgrote meerderheid zegt structurele problemen te hebben met de computerwerkplek. Het grootste deel van de klachten gaat over traagheid met werken, opstarten of zelfs crashen van de computer.

Stroperig
Veel gebruikers ervaren periodes van stroperigheid. “Vooral ’s ochtends en aan het eind van de middag heb ik problemen met traagheid. Tevens is het voor mijn gevoel op vrijdag de hele dag traag”, schrijft één van de respondenten. Een flink aantal geeft aan ondertussen te zijn overgeschakeld op een eigen laptop. “Drama: zelf een nieuwe laptop gekocht en ik gebruik enkel nog de monitor op mijn werkplek als tweede scherm”, schrijft een ander.

Er zijn ook positieve reacties, maar ze zijn in de minderheid. “Ik vind @wEURk in zijn algemeenheid een verademing”, schrijft iemand. “Je kunt overal op het werk inloggen en je kunt bij alle bestanden. Je kunt ook overal op de EUR printen”.

Problemen melden
Overigens heeft slechts 47 procent ook daadwerkelijk een probleem gemeld bij de ICT-servicedesk. Die heeft de problemen volgens de respondenten slechts in ongeveer de helft van de gevallen deels of geheel kunnen verhelpen.

Deze EM-enquête kwam tot stand met medeweten van de afdeling USC-IT Services. De resultaten en individuele antwoorden zijn – voorzover respondenten aangaven daarmee akkoord te gaan –  voorgelegd aan unit-manager Pieter van der Wilk. Hij is blij met de feedback, en belooft in een interview met EM dat de problemen aan het eind van de zomer voorbij zijn.