De faculteitsraad van Sociale Wetenschappen heeft ingestemd met het reorganisatieplan voor de faculteit. Na ruim anderhalf jaar discussie is ‘het ei gelegd’, aldus raadsvoorzitter Jacko van Ast.

Decaan Henk van der Molen is ‘verheugd’ over het besluit van de raad. In maart presenteerde de decaan de eerste versie van het reorganisatieplan. Daar kwam in eerste instantie veel kritiek op vanuit de raad. Volgens enkele raadsleden ‘ontbrak in het plan een visie’ op de toekomst van de faculteit en waren de verwachte instroomcijfers van studenten te rooskleurig.

In een formele reactie presenteerde de raad 23 punten van zorg. Daarin ging het vooral om een betere financiële onderbouwing van het reorganisatieplan, scenario’s voor achterblijvende instroomcijfers, meer inspraak bij de vorming van clusterbesturen, minder bestedingsruimte voor de decaan en een andere inrichting van het onderwijsbureau. Op een groot aantal andere punten is Van der Molen de raad al tegemoet gekomen, maar met onder andere de laatste twee punten gaat de decaan niet mee.

Handtekening verdiend

In elk geval zijn de toezeggingen voldoende geweest om de handtekening van de raadsleden te verdienen. “Daar ben ik natuurlijk zeer verheugd over”, zegt Van der Molen. “Dit betekent namelijk dat we, als verder alles volgens planning verloopt, in de zomer kunnen starten met implementatie van de reorganisatie.”

Ondertussen blijft de decaan in gesprek met de raad over de punten van zorg. “Daar heb ik duidelijke afspraken over gemaakt. Wij hebben bijvoorbeeld afgesproken om in het nieuwe academische jaar een heidag te organiseren met de faculteitsraad om over medezeggenschap te praten”, zegt Van der Molen.

 

Meer internationale studenten

FSW moet bezuinigen om een jaarlijks tekort van 2,5 miljoen euro weg te werken. De reorganisatie heeft tot gevolg dat de vier disciplines Bestuurskunde, Sociologie, Psychologie en Pedagogie gaan fuseren tot twee bestuurlijke clusters: enerzijds Bestuurskunde en Sociologie, anderzijds Psychologie en Pedagogie. De organisatie slankt ongeveer 28 fte af. Daarvan is een groot deel via natuurlijk verloop gerealiseerd. Voor acht medewerkers gaat de reorganisatie nog wel gevolgen hebben: zij zijn ‘niet-functievolgers’. Samen met een plan om de komende jaren meer internationale studenten te trekken moet dat de faculteit weer zwarte cijfers opleveren.

De plaatsingsadviescommissie gaat nu eerst een advies uitbrengen over de mogelijkheden voor de niet-functievolgers op nieuwe functies. Daarna kunnen het reorganisatie- en het personeelsplan plan naar het College van Bestuur. Een uitgebreidere toelichting op het ‘ja-woord’ van de faculteitsraad volgt in de loop van de week. ES