De Faculteitsraad van Sociale Wetenschappen heeft nog een lange lijst van kritiekpunten op het concept reorganisatieplan van decaan Henk van der Molen. De fusie van de vier disciplines Bestuurskunde, Sociologie, Psychologie en Pedagogie staat nog nauwelijks ter discussie.

Met één kritiekpunt op de reorganisatie van de Faculteit Sociale Wetenschappen is de decaan het onmiddellijk eens: het duurt allemaal al veel te lang. En dus hoopt de decaan op snelle instemming van de Faculteitsraad met het concept reorganisatieplan, het liefst voor 1 mei. Maar de raad heeft minder haast en besprak afgelopen maandag 23 punten van kritiek met de decaan.

Lees ook: De reactie van de faculteitsraad op het concept reorganisatieplan [pdf]

De kern van het reorganisatieplan, een fusie van de vier capaciteitsgroepen Bestuurskunde, Sociologie, Psychologie en Pedagogie in twee clusters, stond tijdens de raadsvergadering nog nauwelijks ter discussie. De exacte invulling ervan kan echter nog lang niet op instemming van de raad rekenen.

Faculteitsbureau juist zwaarder

De voornaamste kritiek op het plan draait om de omvang van het faculteitsbureau ten opzichte van de rest van de faculteit. Terwijl de faculteit als geheel zo’n 28 fte’s krimpt, levert het faculteitsbureau nauwelijks in. Volgens Van der Molen komt dat omdat een aantal taken na de reorganisatie centraal geregeld moeten worden. De raad wil juist graag dat meer zaken decentraal worden geregeld.

De raad maakt zich ook zorgen over de cijfermatige onderbouwing van de in- en uitstroom van studenten. Die zijn in de reorganisatieplannen ambitieus: bij alle bachelor- en masteropleidingen wordt geanticipeerd op flinke groei. De raad zou graag zien dat er in het plan ook rekening gehouden met een minder rooskleurige instroom. Maar volgens Van der Molen kan de faculteit ook bij een lagere instroom nog steeds zwarte cijfers schrijven, en is er ‘altijd een risico dat je ambities niet kan realiseren’.

Onderwijsbureau heikel punt

Een ander belangrijk punt waarop de opvattingen van decaan en raad nog ver uiteen liggen, is de inrichting van het onderwijsbureau. Nu zijn er op de faculteit twee bureaus verdeeld over vier locaties. Eén voor Psychologie en één voor de overige drie disciplines. Na de reorganisatie zou dat één onderwijsbureau voor de hele faculteit worden. Een ‘onwenselijke situatie’ noemt de raad dat, omdat daarmee het onderwijsbureau aangestuurd wordt door het faculteitsbureau, terwijl de clusterbesturen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van onderwijs.

Ook zouden de ‘lijntjes’ naar het onderwijsbureau dan te lang worden, doordat er nog maar één loket is. De raad pleit voor behoud van twee bureaus, voor elke cluster één. Van der Molen ziet daar weinig in, omdat daarmee veel efficiëntievoordelen weg zouden vallen.

Ook vragen de raadsleden om meer transparantie over de onderliggende financiën. De decaan zei tijdens de vergadering toe om driemaal per jaar te rapporteren over de financiële toestand op de faculteit. Ook gaan enkele raadsleden samen met medewerkers van de faculteit de financiële onderbouwing van het reorganisatieplan nader bekijken.

De decaan beloofde eind deze week met een schriftelijke reactie op de 23 punten te komen. ES

Meer nieuws over de reorganisatieplannen van FSW: