Een discussie met al het wetenschappelijk personeel van de EUR over de toekomst van de universiteit: dat is het doel van de groep wetenschappers die zich hebben verenigd in Rethink EUR.

In een open brief, die donderdag is aangeboeden aan het College van Bestuur, schrijven de wetenschappers dat ze zich herkennen in veel van de kritiekpunten die de afgelopen maanden het maatschappelijke debat hebben aangezwengeld. Zo vinden ze dat ‘de universiteit steeds meer als een bedrijf wordt gerund, met als output zovéél mogelijk studenten, publicaties in gerenommeerde tijdschriften en subsidies’. Hoewel ze in de brief een aantal concrete voorstellen doen om het beleid aan te passen, is het schrijven vooral bedoeld als startpunt voor de discussie. Zoals een van de aanwezigen het afgelopen woensdag tijdens Rethinks tweede bijeenkomst formuleerde: “We willen met alle wetenschappers op de EUR in gesprek over welke zorgen er leven.”

Lees ook: Rotterdamse wetenschappers richten Rethink EUR op

Die discussie wil Rethink voeren aan de hand van een drietal thema’s. Allereerst maken ze zich zorgen over de werkdruk onder wetenschappers, de flexibilisering van contracten en de manier waarop ze beoordeeld worden. Daarnaast willen ze in gesprek gaan over hoe een universiteit eruit zou moeten zien en wat dat impliceert voor de structuur ervan, welke opleidingen de EUR aan hoort te bieden. Ook willen ze de onderwerpen democratisering en inspraak behandelen. Ze zullen hiertoe een aantal discussiebijeenkomsten organiseren. Degenen die de brief ondertekend hebben, worden daarvoor automatisch uitgenodigd, anderen kunnen zich via een mail opgeven om op de hoogte gehouden te worden: [email protected]. TF

Lees ook: Hoe zelfs Rotterdam in de ban raakt van de Maagdenhuisbezetting