Regeringspartij PvdA wil dat minister Bussemaker van Onderwijs definitief afziet van een experiment met hoger collegegeld voor excellentietrajecten. Het plan stond al sinds 2013 in de ijskast.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het experiment om meer geld te vragen aan studenten die een honourstraject volgen binnen hun eigen opleiding, meldt Nu.nl. Behalve PvdA, zijn ook SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren tegen.

De Tweede Kamer twijfelt al langer aan het experiment, waar in 2011 afspraken over werden gemaakt in een akkoord dat het ministerie sloot met universiteiten. Regeringspartij PvdA waarschuwde in 2013 dat de intensieve honourstrajecten straks niet alleen toegankelijk moeten zijn voor kinderen van rijke ouders en D66 had het over een “excellentieboete” voor getalenteerde studenten.

Ook de minister leek niet enthousiast. “Het is nu al moeilijk om er meer dan een paar studenten voor geïnteresseerd te krijgen”, zei ze in het voorjaar van 2013 over de excellentietrajecten. Op verzoek van haar eigen PvdA besloot ze een experiment in de ijskast te zetten tot er duidelijkheid was over het lot van de basisbeurs.

Dat het experiment hoogstwaarschijnlijk helemaal niet meer doorgaat, is een flinke tegenvaller voor universiteiten en hogescholen. Die beloofden een paar jaar geleden meer excellentietrajecten te lanceren, op voorwaarde dat meer geld zouden mogen vragen aan studenten die er aan meedoen. “We hopen dat de PvdA met een alternatief komt”, laat een woordvoerder van universiteitenvereniging VSNU weten. HOP