Na de aangekondigde reorganisatie bij de Faculteit Wijsbegeerte, kwam de medezeggenschap deze week voor het eerst tot een voorlopig advies. Een behoorlijk fel advies, dat ook op een fel antwoord van decaan Jack Vromen kon rekenen.

“Als jullie de noodzaak van de reorganisatie ontkennen, maken jullie je ongeloofwaardig. Maar dat is jullie zaak.” Wijsbegeertedecaan Jack Vromen benadrukt het meerdere keren in de faculteitsraadsvergadering van maandag 13 april. Een paar weken geleden heeft hij het conceptvoornemen tot reorganisatie van de filosofiefaculteit gepresenteerd en nu ligt er een concept van een advies voor ter bespreking tussen de raad en de decaan. Volgens dat advies is de noodzaak tot reorganisatie niet voldoende aangetoond. “Betekent dat voor jullie dat er geen noodzaak is?”, vraagt Vromen. “Daar snap ik niets van. Dat komt neer op een ontkenning van de werkelijkheid.”

Lees ook: Wijsbegeerte moet reorganiseren

Uit het veld geslagen

De raadsleden zijn even uit het veld geslagen als technisch voorzitter Hendrik van ‘t Foort ze verzoekt om te reageren op de vraag naar de ontkenning van de noodzaak. Ontkennen dat er bezuinigd moet worden was toch niet helemaal de bedoeling van de raad, zegt promovendus Jasper van den Herik later in de vergadering. Het gaat de raad vooral om de financiële uitwerking en de berekeningen. Die zijn onduidelijk. De precieze bedragen, het exacte aantal fte’s, de hoogte en samenstelling van het zogeheten ‘maatpak’, de promotiepremies die de faculteit ontvangt. Het levert veel vragen op bij de filosofiemedewerkers en –studenten.

Summier

De andere grote lijn in het advies van de Faculteitsraad betreft de toekomstvisie. De raadsleden zouden graag zien dat er eerst een visie wordt ontwikkeld, dat die visie vervolgens uitgangspunt is in nieuwe onderhandelingen met het College van Bestuur, en dat de faculteit dan pas overgaat tot reorganisatie. In het voornemen wordt inderdaad slechts een summiere visie gegeven, die vooral bestaat uit ethiek en de filosofische verdieping van de andere EUR-wetenschappen.

Veel te smal, en de visie doet geen recht aan de kwaliteiten die de faculteit nu al in huis heeft, vinden de raadsleden. Volgens Vromen is het voorbarige kritiek. “Het miskent de aard en de functie van het voornemen. Een visie wordt uitgewerkt in het reorganisatie- en formatieplan.” Toch zou die visie ook in het voornemen wel noodzakelijk zijn, zegt bijvoorbeeld raadslid Ceciel Meiborg. “De samenhang in het voornemen lijkt nu onduidelijk. Omdat de visie niet uitgewerkt is, is het moeilijk om bepaalde maatregelen op hun merites te beoordelen.”

Opnieuw onderhandelen gaat niet gebeuren, zegt Vromen. Daarmee zou de faculteit het opgebouwde krediet bij het College van Bestuur verspillen. Daarnaast zou een fundamentele discussie over de toekomst van de faculteit ook wel eens averechts kunnen werken, aldus de decaan. “Wij filosofen vinden onszelf uniek en belangrijk. Maar dat vinden alle faculteiten van zichzelf.” De vraag is of die faculteiten bereid zijn om te blijven betalen voor Wijsbegeerte.

Toom matigen

Aan het begin van de vergadering had voorzitter Sjoerd van Tuinen al beloofd dat de toon van het raadsadvies wat gematigd zou worden, naar aanleiding van een raadpleging onder het personeel van de faculteit. Ook de brede steun onder medewerkers voor het nieuwe vlaggenschip van de faculteit, de Double Degree, zal centraler komen te staan in het advies van de raad. Na de felle reactie van Vromen benadrukt Van Tuinen dat het advies niet gelezen moet worden als een motie van wantrouwen aan het adres van de decaan.

Er is immers een noodscenario waar niemand op zit te wachten: dat het College van Bestuur ingrijpt en de reorganisatie van bovenaf afdwingt. Iedereen is het erover eens dat de faculteit het niet zover moet laten komen. Of ze het ook over de fundamentele verschillen van mening – zij het in wat gematigdere bewoordingen – over de toekomstvisie van de faculteit en de noodzaak van de omvang van de reorganisatie eens zullen worden, moet nog blijken. Het definitieve advies van de faculteitsraad wordt verwacht op 24 april. TF