Een delegatie van de Rotterdamse filosofiestudenten, die zich hebben verenigd in Philosophy Ground, bezocht maandagmiddag het bezette Maagdenhuis. EM liep een dag met ze mee.

Een paar minuten voor de intercity direct naar Amsterdam van 13.54 vertrekt, zijn ze met z’n drieën. Er wordt druk gebeld en gewhatsappt naar de overige Rotterdamse filosofiestudenten die meegaan naar het huis. Eenmaal in de trein blijken er nog drie studenten in een andere coupé te zitten. Als ze aansluiten en Maria Brederode, lid van de faculteitsraad, vertelt dat de decaan heeft toegezegd dat er een studentlid in het reorganisatieteam komt, is de stemming opperbest.

“We willen vooral in de gaten houden wat daar gebeurt”, vertelt Martijn Samson, voorzitter van de studenten van Philosophy Ground. “Het gaat nu zo snel, voor je het weet loop je achter de feiten aan”, vult Thijs Heijmeskamp aan. De afgelopen dagen is er eigenlijk altijd wel iemand van Philosophy Ground aanwezig geweest in het Maagdenhuis. Belangrijkste doel van vandaag: kijken hoe ze gebruik kunnen maken van wat er in Amsterdam gebeurt. Onderweg van het station naar het Maagdenhuis vragen we waarom ze geen spandoek hebben gemaakt. Ze komen niet om te demonstreren, maar om te leren, is het antwoord. Iemand oppert dat ze wellicht 010-buttons hadden moeten opspelden.

Kamer 223

Eenmaal in het Maagdenhuis luisteren ze kort naar een spreker. Maar daar komen ze niet voor, dus al gauw wordt gezocht naar iemand van de organisatie. De Rotterdammers mogen een kantoor zoeken om hun plannen verder uit te werken. Dwalend door de gangen van het Maagdenhuis komen ze slapende studenten tegen, hoopjes slaapzakken en matjes en studenten die een boek lezen in een hoekje of verwoed tikken op hun Macbook. In veel van de kantoren wordt overleg gevoerd door andere groepjes studenten, maar uiteindelijk wordt een lege vergadertafel op de tweede verdieping gevonden, in kamer 223. Alle posters hangen er ondersteboven. Een student die eruit ziet alsof hij net uit bed komt, maakt gauw de tafel schoon en regelt genoeg stoelen voor de Rotterdammers.

Agenda

Een van de Maagdenhuisbezetters schuift aan om de filosofiestudenten te helpen bij het maken van plannen. Hij stelt zich voor als bezorgde buurman en vertelt dat hij geen student, docent of wetenschapper is. Er wordt snel een agenda opgesteld. Wat doen ze op woensdag 4 maart tijdens de landelijke actiedag; hoe kunnen ze bestuurders overtuigen van het belang van het behoud van de filosofiefaculteit en –bacheloropleiding; wat voor acties kunnen de EUR-studenten organiseren in de komende weken en maanden; en hoe pakken ze een workshop in het Maagdenhuis aan, zodat het iets constructiefs oplevert voor de situatie in Rotterdam?

Žižek

Er vliegen allerlei ideeën over tafel. Zullen we een filosofiefestival organiseren? Of een serie lezingen? Misschien moeten we Slavoj Žižek uitnodigen. Is het mogelijk om onze situatie breder te zien en studenten van andere faculteiten te betrekken? Moeten we niet aankloppen bij andere filosofieopleidingen in Nederland voor hulp of steun? Een van de studenten zit fanatiek te notuleren, terwijl de rest enthousiast doorpraat. Maar het blijven Rotterdammers: iedere keer als een van hen afdwaalt, wijst een ander op de vergaderagenda.

Economization of Academia

Om 17.00 uur geeft F.A. Müller, Amsterdamse filosoof in Rotterdamse dienst, een lezing in het universiteitstheater van de UvA, even verderop. Müller is populair onder de studenten, ook omdat hij zich fel durft uit te spreken tegen de plannen met de faculteit. De titel van zijn lezing spreekt eigenlijk voor zich: Culticide: the Ebola-Virus of Valorisation, Flop-Sectors, Misunderstanding Science and Scholarship, Stalinesque Dreams of Planning, the Economization of Academia and the Value of the Humanities. U raadt het al: Müller heeft geen goed word over voor de wetenschapsvisie van dit kabinet en de behandeling van de Geesteswetenschappen door universiteiten.

‘Extra inspiratie’

Na afloop van de lezing zijn de filosofiestudenten wat onrustig. Ze hebben immers de hele middag zitten praten en er is nog geen knoop doorgehakt. In het Maagdenhuis wordt uiteindelijk besloten dat er morgen een lezing komt, tijdens de landelijke actiedag. De workshop wordt overgelaten aan de activiteitencommissie van Philosophy Ground. En de andere ideeën worden later verder uitgewerkt. De conclusie van Samson: “Dit hadden we op zich ook allemaal in Rotterdam kunnen doen, maar wellicht zorgt het Maagdenhuis voor wat extra inspiratie.” TF