De studentleden van de universiteitsraad staan positief tegenover de protestactie in het Amsterdamse Maagdenhuis, maar zien weinig in het opnemen van een studentlid in het College van Bestuur, zoals de Universiteit van Amsterdam inmiddels wel heeft toegezegd aan de actievoerders. De Rotterdamse u-raad zal er in elk geval niet actief voor gaan pleiten.

Marco Voormolen (student ESHCC) is ‘geenszins enthousiast’ over het idee van een studentlid. “In Groningen hebben ze zo’n studentlid, en daar wordt de student gebruikt om beslissingen van het CvB te rechtvaardigen.”

Rendementsdenken

“Daarnaast ligt het probleem voor ons niet zozeer bij het bestuur, maar in Den Haag”, zegt Voormolen. “Het probleem ligt bij de prestatieafspraken, het rendementsdenken. Meer inspraak voor de universiteitsraad zou wel mooi zijn, maar een studentlid in het CvB is een doekje voor het bloeden.” Voormolen spreekt op eigen titel, maar zegt wel dat er onder de studentleden van de u-raad een ‘brede stroming’ is die weinig voordelen ziet in een studentlid.

Roel Pieterman (student Erasmus MC) zegt nog ‘helemaal geen opvatting’ te hebben over een eventueel studentlid in het universiteitsbestuur. “Aan de ene kant kan een student een aardige aanvulling zijn, iemand die echt out-of-the-box kan denken. Aan de andere kant hebben studenten misschien ook te weinig kennis om zo’n functie uit te voeren.”

Lastig terugkoppelen

Voorzitter van de u-raad René Karens staat wel positief tegenover het idee, maar ziet ook genoeg nadelen. “Het is bij wet gewoon mogelijk om een zogenaamde student assessor in het CvB te zetten. Die heeft dan geen stemrecht, maar alleen een adviserende rol. Maar het lost echt niet alle problemen op.” Een groot nadeel vindt Karens dat een eventueel studentlid niet goed de studenten kan bedienen. “Omdat veel stukken vertrouwelijk zijn kun je niet goed terugkoppelen naar je achterban.”

Volgens Karens bestaan er bovendien al veel mogelijkheden voor inspraak, en worden die nog niet ten volle benut. “Het is op sommige faculteiten echt lastig om mensen te vinden voor de medezeggenschap. En de rechten van de universiteitsraad gaan al best ver. Over iets belangrijks als het strategisch plan bijvoorbeeld hebben wij instemmingsrecht.” ES