Marli Huijer, bijzonder hoogleraar Filosofie van Cultuur, Politiek en Religie, is de nieuwe Denker des Vaderlands. Per 27 maart volgt ze de vorige Denker, René Gude, op.

Huijer wist al sinds november dat ze de nieuwe Denker des Vaderlands zou worden, maar mocht het nog aan bijna niemand vertellen, zegt ze aan de telefoon. “De afgelopen maanden moest er enorm veel voorbereid worden. Er komt eind maart een interviewboek uit, mijn boek over ritme is helemaal herzien voor de vierde druk, en we zijn langzamerhand de media warm aan het maken. En we hebben het idee voor mijn thema bedacht.”

Tussendenken

Waar Hans Achterhuis, de eerste Denker des Vaderlands, ‘tegendenken’ als thema had, en zijn opvolger René Gude zich op ‘meedenken’ concentreerde, gaat Huijer de komende twee jaar de nadruk leggen op ‘tussendenken’. Dat moet je op twee manieren opvatten, vertelt ze: “Hoe verloopt de communicatie tussen mensen van verschillende culturen of achtergronden? En hoe geven wij de ruimte tussen mensen vorm? Als er iets ernstigs gebeurt zoals de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs zijn wij geneigd om de aandacht te vestigen op datgene wat ontwricht. Mijn interesse gaat juist uit naar het tegenovergestelde: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in een steeds diversere samenleving er een publieke ruimte is voor mensen – met al die verschillende achtergronden – waarin ze met elkaar in gesprek kunnen blijven gaan?”

Promotor van de filosofie

Als Denker des Vaderlands heb je een belangrijke publieke functie, zegt Huijer. “De Denker moet aan een breed publiek laten zien hoe ongelooflijk leuk filosofie is. Je bent de promotor van de filosofie.” Dat gaat wel lukken, denkt ze, want haar werk vormt nu ook al een combinatie van academische en meer praktijkgerichte filosofie en mediaoptredens. Naast haar functie als bijzonder hoogleraar op de Faculteit der Wijsbegeerte is ze lector Filosofie en Beroepspraktijk op de Haagse Hogeschool. “En ik zeg ja tegen bijna ieder verzoek van de media.” TF