Twee bestuurders en een opleidingsdirecteur van de Faculteit Sociale Wetenschappen zijn de afgelopen maanden opgestapt vanwege de reorganisatieplannen. Daarnaast zijn de afgelopen twee jaar ongeveer elf onderzoekers aan een andere universiteit hoogleraar geworden. Van een aantal is duidelijk dat hun vertrek samenhangt met de onzekere situatie van de faculteit en de bevorderingsstop.

Sinds eind 2013 is bekend dat de faculteit moet reorganiseren. Begin dit jaar kwam het nieuws dat het zal uitdraaien op een fusie van de capaciteitsgroepen. Decaan Henk van der Molen heeft het plan om Bestuurskunde en Sociologie te laten fuseren, datzelfde geldt voor Psychologie en Pedagogie. Het ondersteunend personeel op de faculteit moet het volgens dat plan vanaf 2017 met ongeveer in totaal 10 fte’s minder doen.

Bij Bestuurskunde moeten er ongeveer 10 fulltime banen weg, bij Sociologie 3. Vier van die banen zijn door natuurlijk verloop al opgelost. “Het zijn helaas noodzakelijke ingrepen”, zegt Van der Molen. Pedagogie gaat zelfs nog groeien (de opleiding krijgt nog aanloopfinanciering) en bij Psychologie blijft het aantal medewerkers ongeveer gelijk. Door een groeiend aantal bachelorstudenten is daar zelfs de hoop dat er in de toekomst weer medewerkers bijkomen.

Voorzitter van de faculteitsraad Jacko van Ast weet van zeker drie mensen dat ze vertrokken zijn omdat ze te weinig perspectief hadden binnen de faculteit. Vijf mensen gingen of gaan binnenkort met pensioen. “Daarmee is een groot deel van het aantal fte’s dat we moeten inkrimpen al opgelost. Maar het betekent ook dat de werkdruk een stuk hoger is geworden”, zegt Van Ast.

Net Feyenoord

Decaan Van der Molen over de leegloop: “We lijken soms net Feyenoord: we leiden ze op, en dan vertrekken ze. Er is een heel elftal weg. Maar serieus: het is natuurlijk goed voor hen, want ze konden elders hoogleraar worden en zo hun persoonlijke positie verbeteren, maar het is jammer voor de faculteit.” Van der Molen ontkent dat het vertrek met de reorganisatie te maken heeft. “Dat hebben ze in de gesprekken met mij in elk geval nooit aangegeven.”

Volgens raadsvoorzitter Jacko van Ast is het belangrijk dat de vacature- en bevorderingsstop zo snel mogelijk weer wordt opgeheven. “Ik zag zeker ook de voordelen van zo’n stop, want daardoor hoeven we straks minder mensen gedwongen te ontslaan. Maar medewerkers moeten ook weer perspectief krijgen en de werkdruk moet omlaag. De faculteitsraad wil graag dat de stop wordt opgeheven zodra het reorganisatieplan klaar is, of uiterlijk 1 juni 2015.”

Bestuur Pedagogische Wetenschappen stapt op

Wie in ieder geval wél vanwege de plannen opstapten, zijn Adriaan Hofman en Lyanda Vermeulen. De voorzitter én de opleidingsdirecteur van Pedagogische Wetenschappen legden hun functie neer toen eind vorig jaar bleek dat volgens het reorganisatieplan hun capaciteitsgroep moest fuseren met Psychologie. Dit ondanks een eerdere schriftelijke toezegging van Van der Molen dat een fusie geen optie was.

“Ik heb dat begin 2014 inderdaad gezegd. Maar ik heb niet gezegd dat het in de toekomst niet kon veranderen”, zegt Van der Molen nu. ‘Voortschrijdend inzicht’ noemt hij zijn latere besluit om toch tot fusie over te gaan. “Andere plannen leverden financieel te weinig op. We moeten naar een financieel gezonde toekomst van de faculteit, waarbij we richting 2017 nadrukkelijk inzetten op samenwerking en internationalisering van de onderwijsprogramma’s. Het samengaan van de capaciteitsgroepen zorgt voor kruisbestuiving tussen de verschillende vakgebieden.” Het vertrek van Vermeulen en Hofman noemt hij ‘jammer’. “Verder wil ik er niet te veel over uitweiden. Dat vind ik niet gepast.”

Vermeulen was niet bereikbaar voor verder commentaar op haar vertrek. Hofman reageert per mail. “Ik heb inderdaad mijn ontslag genomen vanwege de gang van zaken rondom de reorganisatie van de FSW, met name de overname van Pedagogie door Psychologie.  Ik heb daar op dit moment verder geen commentaar op”, schrijft hij.

Transitieteam

Een derde directeur stapte half januari op. Frans-Bauke van der Meer bedankte half januari als opleidingsdirecteur bij Bestuurskunde. “Ik was voorzitter van een stuurgroep die verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van een nieuw programma voor Sociologie en Bestuurskunde. Toen werd er een ‘transitieteam’ opgericht die de fusie gaat begeleiden, en de verantwoordelijkheid werd daar neergelegd. Ik ben daar niet voor gevraagd. Toen heb ik gezegd, dat als ik daar niet bij betrokken ben, ik daar ook niet meer de verantwoordelijkheid voor kan dragen.”

Ook over het vertrek van Van der Meer wil de decaan niet te veel kwijt. “Het is onjuist dat we hem ontheven zouden hebben van zijn taken als onderwijsdirecteur. Ik heb uit iedere capaciteitsgroep twee personen aangewezen voor het transitieteam, en dat is in goed overleg gegaan met de besturen.”

Het faculteitsbestuur verwacht nog in februari een reorganisatieplan te presenteren. In april zullen individuele medewerkers worden geïnformeerd over hun toekomst op de faculteit. ES