De kop is er weer af, de laatste glazen champagne glijden naar binnen. Maandag sprak collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr studenten en medewerkers toe in de traditionele nieuwjaarsrede.

Het was een zonnigere nieuwjaarstoespraak dan vorig jaar. Toen bleef vooral de aankondiging van de reorganisatie hangen. Niet geheel onverwachts kwamen de verschillende reorganisaties ook nu weer terug. Op sommige faculteiten moeten scherpe keuzes worden gemaakt, aldus de collegevoorzitter. Ze wees op het belang om de onzekerheid bij medewerkers tot een minimum te beperken en een ‘verantwoordelijke, eerlijke en transparante procedure’.

Filosofie

De collegevoorzitter noemde in het bijzonder het rumoer dat is ontstaan rond de plannen voor de Faculteit der Wijsbegeerte. “Publiekelijk moddergooien brengt de universiteit meer slechts dan goeds”, zei Van der Meer Mohr. De collegevoorzitter doelt daarmee op de felle opiniestukken die vorige maand verschenen over de toekomst van de filosofiefaculteit. “Laten we het debat feitelijk en geïnformeerd houden.” Ze benadrukt nog maar eens dat er nog geen definitief scenario is gekozen, maar dat er een financieel probleem is dat moet worden opgelost.

Prestatieafspraken

Er was ook goed nieuws. Van der Meer Mohr stelde bijvoorbeeld dat de universiteit op weg is om aan alle prestatieafspraken te voldoen, inclusief die over studiesucces en kosten voor overhead. En hoewel de parkeergarage naast het Hattagebouw ook in 2015 nog niet af zal zijn, geldt dat wel voor het nieuwe multifunctioneel onderwijsgebouw, waar vlak voor de kerstvakantie het hoogste punt werd bereikt. De collegevoorzitter blikte voor een laatste keer terug op de viering van het honderdjarig bestaan en zet 21 studenten van het Student Centennial Network in het zonnetje met een certificaat. Daarnaast wees Van der Meer Mohr op de samenwerking met de gemeente, het Havenbedrijf en Rotterdam Partners. Met een campagne onder de slogan ‘Make it Happen’ hopen de organisaties zich internationaal gezamenlijk te kunnen profileren.

Flinke Europese subsidie

De strategische alliantie met Leiden en Delft begint zijn vruchten af te werpen. Vorig jaar ging de eerste gezamenlijke bachelor van start. Er komt een nieuwe master en er zijn verschillende minors en honours classes begonnen door de drie universiteiten. “Een belangrijk hoogtepunt is het nieuws over Knowledge and Innovation Centers.” Medical Delta en het LDE Center for Sustainability maken allebei deel uit van consortia die in december flinke Europese subsidies hebben binnengehaald om een zogeheten Knowledge and Innovation Center te beginnen. Er worden investeringen van enkele miljoenen verwacht voor onderzoek.

Leenstelsel

Voor studenten komen er dit jaar zware tijden aan. “Het is spijtig dat studenten vanaf komend jaar zullen moeten lenen, maar dat is nu eenmaal de politieke realiteit”, zei de collegevoorzitter. In de toekomst zullen universiteiten additionele inkomsten hebben om te investeren in de onderwijskwaliteit, dus studenten zien er indirect wel iets van terug. “Ik snap dat ze daar hun rekeningen niet van kunnen betalen.” Van der Meer Mohr beloofde kritisch te blijven kijken naar de beurzen uit het profileringsfonds, zodat actieve studenten niet onnodig veel problemen krijgen door het leenstelsel. “Gelukkig is het huidige studierendement van onze studenten hoog, zodat ze zich niet tot over hun oren in de schulden hoeven steken, en hebben de meeste studenten excellente baanperspectieven.” TF