“Wijsbegeerte blijft behouden voor de Erasmus Universiteit”, dat benadrukte rector magnificus Huib Pols dinsdagmiddag in de Universiteitsraadsvergadering. Hij bevestigt dat er gesproken wordt over een reorganisatie en gekeken wordt naar ‘verregaande samenwerking met een of meerdere andere faculteiten.’

“Wijsbegeerte blijft behouden voor de Erasmus Universiteit. Het wetenschapsgebied is belangrijk voor onze universiteit”, zei Pols gisteren tegen de Universiteitsraad. Hij reageerde daarmee op commotie die was ontstaan na een bericht van de decaan aan de medewerkers van de Faculteit Wijsbegeerte. Daarin schreef decaan Jack Vromen dat een zelfstandige faculteit ‘geen haalbare kaart’ is. Daarnaast viel er te lezen dat de bachelor Filosofie zal verdwijnen als er een brede bachelor wordt ingevoerd.

CvB hecht ‘grote waarde aan vakgebied’

“De universiteit wil benadrukken dat de voltijd- en deeltijdopleiding Wijsbegeerte niet worden opgeheven”, laat het College van Bestuur weten in een persbericht op de website van de EUR. “De leden van het CvB hebben expliciet te kennen gegeven dat zij grote waarde hechten aan het behoud van het vakgebied wijsbegeerte, zowel in het wetenschappelijk onderwijs als voor de maatschappij in brede zin.” Daarnaast geeft het CvB aan voorstander te zijn van ‘een duurzame verankering van wijsbegeerte binnen de universiteit’ en dat filosofie ‘in al haar aspecten (onderwijs, onderzoek én kennisvalorisatie) op een hoogwaardige wijze wordt beoefend’.

Reorganisatie

Wel wordt verwezen naar de financiële situatie van de faculteit. “Juist om de continuïteit te garanderen dringt het CvB erop aan dat er financieel orde op zaken wordt gesteld.” Het College bevestigt dat dit op korte termijn een reorganisatie tot gevolg heeft en dat er voor het behoud van de discipline ‘op lange termijn wordt gekeken naar mogelijkheden tot verregaande samenwerking of fusie met een of meerdere faculteiten’. Eén van de voorliggende scenario’s is inderdaad een brede bachelor, waar de opleiding Wijsbegeerte in op zou gaan. Maar over deze scenario’s is nog geen besluit genomen. TF