De Faculteit Wijsbegeerte houdt waarschijnlijk op te bestaan. Een zelfstandige faculteit is ‘geen haalbare kaart’. Dat meldt decaan Jack Vromen maandag aan alle medewerkers van de faculteit.

De faculteit is al langere tijd in overleg met het College van Bestuur (CvB) over de financiële positie en toekomstbestendigheid van Wijsbegeerte. Zowel verschillende hoogleraren als de decaan hebben bij het CvB gepleit voor behoud van een zelfstandige faculteit. Maar ‘na uitvoerige discussies met het CvB is echter duidelijk geworden dat dit geen haalbare kaart is en dat Wijsbegeerte zal moeten opgaan in een groter organisatieverband’, schrijft Vromen.

Maatpak

Wijsbegeerte wordt gefinancierd via een zogeheten ‘maatpak’. In tegenstelling tot andere faculteiten, die bekostigd worden op basis van het aantal instromende en afstuderende voltijdsstudenten, ontvangt Wijsbegeerte een vast bedrag per jaar. Dat is grotendeels omdat Filosofie voor veel studenten de tweede studie is, en tweede studies worden niet bekostigd door het ministerie. Ook kampt de faculteit met hoge personeelslasten. Veel medewerkers zijn doorgegroeid naar een positie als universitair hoofddocent en het personeelsbestand vergrijst. Daardoor geeft Wijsbegeerte structureel 300.000 euro per jaar meer uit dan binnenkomt via de maatpakfinanciering. Daarnaast gaat de faculteit, net als de andere organisatieonderdelen binnen de EUR, mee met de grote bezuinigingsronde die nu gaande is.

Reserves niet toereikend

“De facultaire reserve is niet meer toereikend om nog langer de verliezen op te vangen, laat staan om extra bezuinigingen te realiseren”, schrijft Vromen aan alle medewerkers. De visie van de decaan ligt nu voor bij het CvB. Als het CvB instemt met de visie zal er een reorganisatie in gang gezet worden. “Het uiteindelijke doel was en is het veiligstellen van een toekomstbestendige positie van Wijsbegeerte binnen de EUR”, benadrukt Vromen in zijn schrijven. En, bij het opgaan in een groter organisatieverband ‘is het uitgangspunt dat Wijsbegeerte bijeen wordt gehouden als capaciteitsgroep of als instituut en niet wordt versnipperd over meerdere faculteiten’. TF