De EUR neemt geen extra maatregelen voor medewerkers en studenten vanwege de uitbraak van het Ebolavirus in West-Afrika. De universiteit volgt de informatie die is ontvangen door de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en gaat niet verder dan het informeren van medewerkers en studenten over de gevaren van de ziekte.

Het Ebolavirus tiert al enige maanden welig in de West-Afrikaanse landen Guinee, Liberia, Senegal en Sierra Leone. Voor deze landen geldt daardoor een negatief reisadvies. Ook in Nigeria en Senegal zijn enkele mensen besmet geraakt met de dodelijke ziekte, het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizen naar deze landen echter niet specifiek af.

Het virus wordt overgedragen bij direct lichamelijk contact met een besmette patiënt of besmet dier. Wanneer iemand Ebola heeft opgelopen, ontstaan inwendige bloedingen die in veel gevallen fataal zijn. Tienduizenden mensen zijn inmiddels overleden aan de gevolgen van de ziekte.

De EUR speelt de informatie die via de koepelvereniging VSNU is ontvangen door via de medewerkerspagina en SIN-online. Werknemers en studenten die onlangs in het besmette gebied zijn geweest, worden geadviseerd uit voorzorg contact op te nemen met een huisarts. Studenten of medewerkers die de afgelopen drie weken in direct contact zijn geweest met een besmette patiënt of dier worden verzocht zo snel mogelijk contact te zoeken met de GGD.

De meeste Nederlandse hoger onderwijsinstellingen handelen op dezelfde wijze als de EUR. De Hogeschool van Amsterdam nam onlangs wel erg rigoureuze maatregelen. Het college van bestuur van de hoofdstedelijke hogeschool heeft een stop gezet op vrijwel alle reizen en stages naar het continent Afrika voor de komende twee jaar. EvR