Op de 101-ste verjaardag van de Universiteit, vrijdag 7 november, ontving de Amerikaanse filosofe, feministe, en theoretische critica Nancy  Fraser een eredoctoraat.

Het liep niet storm op de eerste verjaardag na het eeuwfeest van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De aula was amper half gevuld, en dat was jammer, want de dame die vandaag met een eredoctoraat in het zonnetje werd gezet – Nancy Fraser – had genoeg zinnigs te melden.

Voortschrijdende internationalisering

Voorafgaand aan het betoog van Fraser was er een praatje van Rector Magnificus Huib Pols over de voortschrijdende internationalisering van zijn instelling (de hele speech lees je hier), het gebruikelijke klassiek-muzikaal intermezzo, en twee korte verhaaltjes – van filosoof Jos de Mul  en historica Maria Grever –  over waarom Fraser absoluut een eredoctoraat heeft verdiend (hier lees je de laudatio).

Democratie verkeert in zwaar weer

De democratie verkeert in zwaar weer, er is een grote politieke crisis gaande, aldus Fraser, die deel uit maakt van een veelomvattender crisis die zowel economisch, financieel, ecologisch als sociaal van aard is. Kortom een totale crisis van het kapitalisme, met name de geglobaliseerde neoliberale variant. De politieke crisis is van alles crises de belangrijkste, al was het maar omdat zij de sleutel vormt  om de andere crises op te lossen. Of die politieke crisis ooit zal worden opgelost (en daarmee de hele riedel aan crises) is nog maar de vraag en hangt af van het feit of de mensen om wie het gaat de legitimatie van het huidige systeem ter discussie willen gaan stellen.

De toch niet al de blijde boodschap van mevrouw Fraser weerhield de Diesgangers er niet van, om na een kleine anderhalf uur, in het atrium voor de aula, zich na afloop te goed te doen aan allerhande versnaperingen en vloeibare  geneugtes. GvdE/foto: Michelle Muus

De tekst van de lezing van Nancy Fraser kun je hier lezen.

 

Eredoctor Nancy Fraser (midden) met rechts van haar erepromotoren Jos de Mul en Maria Grever. Links de decanen van Wijsbegeerte (Jack Vromen) en de ESHCC (Dick Douwes), die dit jaar aan de beurt waren om een eredoctoraat te overhandigen.