Vanaf vandaag start de EUR samen met het Maritiem Museum een onderzoeksgroep Moderne Maritieme Geschiedenis. De groep zal zich gaan bezighouden met het verleden van de Nederlandse zeevaart, uiteraard met speciale aandacht voor de haven van Rotterdam.

Al eeuwenlang is de maritieme handel onmisbaar voor de economie van Rotterdam: tot voor kort hadden we zelfs de grootste haven ter wereld. Toch is er tot nu toe relatief weinig onderzoek naar gedaan. Met de komst van de leerstoel Moderne Maritieme Geschiedenis, die onderdeel wordt van het curriculum van de geschiedenisopleiding aan de Erasmus School of History, Culture & Communication (ESHCC), moet daar de komende vier jaar verandering in komen.

Onontgonnen terrein

“De museumwereld heeft de laatste jaren veel aandacht besteed aan de publieke functie, waarbij onderzoek enigszins is verwaarloosd”, zegt Frits Loomeijer, Algemeen Directeur van het Maritiem Museum. Om bij te dragen aan meer wetenschappelijke kennis over het relatief onontgonnen terrein van de zeevaartwetenschap, wil de Maritieme leergroep promovendi aantrekken die zich bezighouden met scheepsbouw, offshore-industrie (het winnen van energiebronnen op zee) en de Rotterdamse haven.

       

Binding

Toch is de onderzoeksgroep volgens Loomeijer niet alleen belangrijk voor het vergroten van wetenschappelijke kennis, maar ook voor de binding tussen wetenschap en maatschappij. “Onze experts vertalen de bevindingen van de onderzoeksgroep op een aantrekkelijke wijze naar tentoonstellingen, publicaties en lezingen over havens en zeevaart. Op die manier is het onderzoek dus ook maatschappelijk relevant.”

ESHCC-decaan Dick Douwes, die blij is met belangrijke collecties bronnenmateriaal waarover de faculteit beschikking krijgt, onderstreept het maatschappelijk karakter van de onderzoeksgroep. “Deze samenwerking met het Maritiem Museum is voor ons zo interessant omdat we, naast de inhoudelijke kant ervan, gaan samenwerken met een vooraanstaand publieksinstituut dat letterlijk en figuurlijk midden in de stad staat.” MvS