Wetenschapper en journalist Russel Shorto ontvangt op 5 juni de Mandevillepenning.

Shorto, Amerikaan, houdt op diezelfde datum de Mandevillelezing, met als titel ‘The Advantage of Threat: Water, Commerce and the Dutch’. ‘Daarbij gaat hij ook in op Rotterdam’, meldt het persbericht. Geen overbodige toevoeging, want Shorto is vooral bekend van zijn boeken over de geschiedenis van Amsterdam en New York. Hij was van 2008 tot eind 2013 directeur van het John Adams Institute in Amsterdam, dat de Amerikaanse cultuur in Nederland onder de aandacht brengt.

Nederland en de VS

Hij krijgt het eredoctoraat ‘vanwege zijn inspanningen om de culturele relatie tussen Nederland en de VS te verbeteren en de frisse blik die hij in zijn boeken biedt op de Nederlandse geschiedenis. Zo maakt hij de geschiedenis van Nederland in brede zin toegankelijk voor een groot, internationaal publiek’. WG (foto: Ringel Goslinga)