De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Pascal Visée per 1 maart benoemd tot lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de Erasmus Universiteit. Visée neemt de plek in van Hans Smits, die per 1 januari voorzitter van de RvT is geworden.

Visée (1961) studeerde Bedrijfseconomie en Nederlands recht aan de EUR en bekleedde sinds 1987 diverse functies bij Unilever. Tot voor kort was hij daar Chief Enterprise Support Officer.

Functies

Momenteel is hij lid van de raad van commissarisen bij Albron en penningmeester van het Prins Claus Fonds. Daarnaast zit hij in de Economic Development Board Rotterdam, een orgaan dat het college van Burgemeester en Wethouders adviseert over economische ontwikkeling van de stad (sinds dit jaar onderdeel van Rotterdam Partners). Visée is ook een van de directeuren van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Controle

De Raad van Toezicht controleert en beoordeelt het College van Bestuur en legt daarbij verantwoording af aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Leden van de RvT worden door de minister benoemd, voor een periode van vier jaar. De termijn van Visée loopt tot en met 28 februari 2018. TF

Wil je weten wie er nog meer in de Raad van Toezicht zitten en wat zo’n orgaan nu precies doet, lees dan het artikel ‘Wie vormen het alziend oog van de universiteit?’ in EM #13.