Medewerkers van het Institute for Social Studies (ISS) in Den Haag, onderdeel van de EUR, weigeren een cursus voor bedrijfshulpverlening (BHV) te volgen van het omstreden Brits-Deense beveiligingsbedrijf G4S. Daarnaast pleiten de ISS-medewerkers ervoor dat de universiteit het contract met G4S beëindigt.

G4S is het grootste beveiligingsbedrijf ter wereld en is controversieel vanwege vermeende mensenrechtenschendingen. Zo zijn er beschuldigingen van mishandelingen door G4S-personeel in een Zuid-Afrikaanse gevangenis, kritiek op het bedrijf vanwege onacceptabel geweld in Britse uitzetcentra voor afgewezen asielzoekers, en wordt er een onderzoek naar de dood van een uit Groot-Brittannië uitgezette Angolese asielzoeker op een door G4S bewaakte vlucht mogelijk heropend. Daarnaast levert het bedrijf beveiligingsmateriaal en diensten aan Israëlische gevangenissen, checkpoints en nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, wat door verschillende internationale organisaties – waaronder de Verenigde Naties – werd veroordeeld.

Contract beëindigen

Volgens dr. Jeff Handmaker, universitair docent Law, Human Rights and Development, moet de Erasmus Universiteit het contract met G4S beëindigen. Handmaker is een van de BHV’ers op het ISS en heeft samen met zijn collega’s Martin Blok en prof. mr. dr. Karin Arts besloten niet mee te doen met de cursus.

‘Overweldigend bewijs’

“Er is overweldigend bewijs dat G4S betrokken is bij massale schendingen van het internationaal humanitair recht en oorlogsrecht”, zegt Handmaker. “Een met publiek geld gefinancierde instelling als de EUR heeft een hogere verantwoordelijkheid, of zelfs de plicht, om daar niet betrokken bij te zijn.”

Juridische bezwaren

Handmaker heeft niet alleen morele bezwaren tegen samenwerking met G4S, maar denkt dat er ook juridische gronden zijn om het contract te beëindigen. “Als er sprake is van mogelijke overtredingen of schendingen van het internationaal recht, moet je geen gebruik maken van de diensten van zo’n bedrijf als het onderzoek loopt.” Handmaker en zijn collega’s zouden graag met de universiteit in gesprek gaan over het beëindigen van het contract.

Rechtsgeldig

Het College van Bestuur (CvB) laat in een schriftelijke reactie weten begrip te hebben voor het standpunt van de BHV’ers, maar dat het contract rechtsgeldig is en openbreken niet aan de orde is. “Binnen de inkoopprocedures mag de EUR (conform de aanbestedingswet) alleen echt veroordeeld crimineel gedrag of zware beroepsfouten uitsluiten – en dan alleen als het verstrekken van de opdracht risico’s met zich meebrengt voor de opdrachtgever of de kwaliteit van de opdracht.” Wel zegt het CvB dat de EUR zich zal ‘beraden over hoe met dit soort gevoelige zaken om te gaan bij het gunnen van opdrachten’. G4S wil op dit moment niet inhoudelijk reageren. TF