Grootste lipdub van Afrika

Maar liefst vijfhonderd Oegandese vrouwen laten in deze lipdub zien wat zij hebben gedaan met hun verkregen microkrediet. Het geld is afkomstig van SYPO Microbanker, een stichting waar EUR-alumna Emma Kandelaars mede-oprichter van is. De organisatie geeft leningen aan groepen van vijf vrouwen die een eigen bedrijf willen starten of uitbreiden in rurale gebieden die niet door traditionele financiële instellingen worden bediend.

Voor meer informatie: www.microbanker.com