Door de verbouwing in het L-en H-gebouw raken wetenschappers verkrampt en kunnen ze zich moeilijk concentreren. Campus in Ontwikkeling probeert zo goed mogelijk te communiceren wanneer er herrie is, maar kan niet alles voorspellen.

Er is al een hoop achter de rug qua verbouwingen, maar de derde verdieping van het H-gebouw en de doorgang in het L-gebouw zorgen voor de nodige overlast op de etages erboven. Er zitten niet veel mensen meer, en wie er zit heeft last van de herrie door met name boren.

Concentratieproblemen

“Het is niet te harden”, zegt Esther Keymolen, promovenda bij de faculteit Wijsbegeerte. Ze kan soms geen (telefoon)gesprek voeren en wijkt regelmatig uit naar het Erasmus Paviljoen of naar haar huis om te werken. Net als haar collega Rolf Viervant (zie video) en wetenschappers uit het L-gebouw staat haar lichaam continue onder spanning, bang voor het kabaal dat ieder moment kan beginnen. Viervant heeft last van concentratieproblemen en probeert er met oordoppen nog iets van te maken, maar ontspannen werken is er niet bij. “Ook al hoor ik een klein boortje, dan schiet mijn lichaam meteen naar een hoog stressniveau.”

Inschatting klopt niet

Viervant begrijpt dat een verbouwing ongemakken met zich meebrengt, maar merkt dat de overlastplanning die hij ontving niet altijd klopt. Op de planning staat aangegeven wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden en of er matige, middelmatige of sterke overlast verwacht wordt. Hij kaartte zijn ongenoegen aan bij Campus in Ontwikkeling, maar kreeg geen bevredigend antwoord hoe de mate van geluidshinder wordt ingeschat. “Ik krijg het idee dat er met de natte vinger categorieën worden ingevuld.”

Lawaai niet altijd te voorspellen

Koos van Kalsbeek van Campus in Ontwikkeling geeft toe dat het moeilijk is om precies  in te schatten hoeveel lawaai bepaalde werkzaamheden opleveren. Zelfs voor aannemers en projectleider die de planningen maken. Dat komt doordat meerdere factoren een rol spelen: aan welke kant van een ruimte beginnen de bouwvakkers met hun werk, moet er veel geboord worden en hoe snel is een klus geklaard? Bovendien kan de aannemer onverwachte zaken tegenkomen, waardoor werkzaamheden opschuiven of net even anders moeten worden uitgevoerd.

In L-gebouw nog langer in de herrie

Ook vanuit het L-gebouw kwam de klacht dat te laat bekend werd wanneer medewerkers rekening moesten houden met serieuze overlast, vooral geluidshinder. Daarom krijgen zij vanaf vandaag eens per week een update over de verwachte werkzaamheden en bijbehorende overlast, zo staat in de nieuwsbrief van Campus in Ontwikkeling. Een schrale troost wellicht, want in plaats van tot november duurt de bouw van het foodcourt en doorgang van het L-gebouw tot januari. De verbouwing in het H-gebouw zal in november klaar zijn.

(Ver)bouwen maakt nu eenmaal geluid

Van Kalsbeek benadrukt dat in overleg met de aannemer werkzaamheden met hevige geluidsoverlast zo veel mogelijk voor 9.00 en na 17.00 uur worden gepland. Daarbij wordt ook rekening gehouden met tentamens of andere belangrijke activiteiten in het L- en H-gebouw. Al deze voorzorgen voorkomen echter niet dat er ook overdag geluid wordt gemaakt. LJ