Hoe kunnen toezichthoudende instellingen en inspecties effectiever werken? Wetenschappelijk onderzoek hiernaar is schaars, maar de Rotterdam School of Management begint hier dit jaar nog mee.

Medewerkers van acht verschillende toezichthoudende instellingen zoals de Autoriteit Financiële Markten, de Onderwijsinspectie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit zijn gelijktijdig gestart met een promotieonderzoek onder leiding van Muel Kaptein, hoogleraar Business Ethics and Integrity Management en collega Martin de Bree. Gelijktijdig onderzoek zorgt voor kruisbestuiving tussen de verschillende toezichthouders, zo is de gedachte. “Hopelijk draagt dit onderzoek bij aan het verbeteren van overheidstoezicht en dus indirect aan het waarborgen van publieke belangen”, aldus De Bree.

Dichter bij elkaar

Eind vorig jaar benaderden Kaptein en De Bree Nederlandse toezichthoudende instellingen en inspecties met de vraag een medewerker gedurende vijf jaar voor twee dagen in de week vrij te stellen voor promotieonderzoek aan de EUR. De interesse was groot. Na selectie zijn er acht kandidaten toegelaten tot het promotietraject. De Bree: “We selecteerden op onderzoekskwaliteiten, motivatie en praktische randvoorwaarden zoals beschikbare tijd.”

Onderzoeksvoorstel

De kandidaten die door de selectie kwamen, ronden voor het einde van dit jaar hun onderzoeksvoorstel af. Vervolgens kiezen ze afhankelijk van hun onderzoeksthema binnen de EUR een promotor. Die thema’s zijn onder meer ketentoezicht, systeemtoezicht, interbestuurlijk toezicht en toezicht op kwaliteit en financiën van (semi)publieke instellingen. Allemaal thema’s die volgens De Bree uitstekend passen binnen de trends in modern toezicht zoals slim gebruik maken van technische mogelijkheden en de ontwikkeling om niet alleen te bestraffen maar ook te stimuleren.” Kortom, een mooie manier voor de Erasmus Universiteit om wetenschap en toezichthoudende praktijk dichter bij elkaar te brengen. SvdM