Tijdens de eerste Brown Bag Lecture, gehouden in het Erasmus Paviljoen, werd bij Prinsjesdag Live gediscussieerd over de Troonrede van vanmiddag. Zowel het publiek als de gastsprekers hadden nogal wat vraagtekens bij het gepresenteerde overheidsbeleid voor komend jaar.

Koning Willem-Alexander, die op de derde dinsdag van september 2013 zijn eerste Troonrede voorlas, begon positief door Nederland “een goed georganiseerd land, rijk aan talent” te noemen. Het onderwijs, de plek waar dat talent moet worden ontwikkeld, kwam in het vervolg van zijn toespraak echter nauwelijks aan bod.   

Participatiesamenleving

Centraal in de Troonrede van de koning stond de omslag van een klassieke verzorgingsstaat naar een ‘participatiesamenleving’, waaraan iedereen zijn steentje bij moet dragen. Ook onderstreepte koning Willem-Alexander de noodzaak van overheidsbezuinigingen en hervormingen, die volgens hem tijd en doorzettingsvermogen kosten.

Geen visie

Bij Prinsjesdag Live in het Erasmus Paviljoen waren filosoof Tim de Mey, socioloog Ferry Koster en voorzitter Jolien Paalman van de Economic Faculty association Rotterdam (EFR) te gast. Onder leiding van onze eigen EM-redacteur Tim Ficheroux discussieerden zij over de inhoud van de Troonrede.

De drie gastsprekers waren van mening dat er, in plaats van het uitdragen van een overkoepelende visie, te uitvoerig werd ingegaan op financiële details. Tim de Mey –Belg van huis uit- liet zich kritisch uit over de huidige regering, die de klassieke verzorgingsstaat in zijn ogen “minder snel en met meer visie moet afbouwen”. Sprekers in het publiek plaatsten ook een aantal kanttekeningen bij de door het kabinet opgestelde beleidsplannen. Onder meer het gebrek aan aandacht voor cultuur, natuur, ontwikkelingshulp en innovatie stuitte verschillende aanwezigen tegen de borst.   

V.l.n.r.: Ferry Koster, Jolien Paalman en Tim de Mey

Weinig onderwijs

Voorafgaand aan de lezing zeiden de sprekers en enkele toeschouwers te hopen op positief nieuws voor het onderwijs, maar in de Troonrede kwam daar weinig van terecht. Het stelde de meeste aanwezigen teleur dat koning Willem-Alexander met geen woord repte over investeringen of verbeteringen in onderwijs en wetenschap.

Jolien Paalman, zelf student Economie en Bedrijfseconomie, ziet het snijden hierin vooral als een bedreiging voor het doen van activiteiten naast de studie. Door de toenemende druk om snel af te studeren zullen studenten zich minder snel richten op bijvoorbeeld een bestuursfunctie, zo betoogde de EFR-president.

Naar eigen zeggen is hij niet pessimistisch, maar Ferry Koster beweerde wel dat onderwijs en wetenschap er in Nederland niet goed voor staan. “De hoeveelheid geld die in Nederland aan hoger onderwijs wordt besteed, is schrikbarend”, waren zijn veelzeggende woorden. MvS