In de hedendaagse filosofie speelt de natuur een marginale rol. De mens voert de boventoon in filosofische discussies. ‘Onterecht’, vindt oud-hoogleraar wijsbegeerte, Koo van der Wal. Op 11 september geeft hij er een lezing over.

Het is van groot belang dat de wijsbegeerte aandacht besteedt aan de spectaculaire ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia in de natuurwetenschappen hebben voorgedaan. Daar tekent zich namelijk een kijk op de natuur af die fundamenteel afwijkt van het lang gehuldigde ‘gemechaniseerde wereldbeeld’.

Dynamisch, creatief en kleurrijk

Het natuurwereldbeeld is volgens Van der Wal dynamisch, creatief en kleurrijk. Als we ons daar meer in verdiepen, krijgen veel filosofische kwesties een nieuwe setting en vastgelopen discussies weer een opening. Zoals de discussie over de verhouding van lichaam en geest of van de vrije wil. Een nieuw zicht op de natuur kan ook nog eens bijdragen aan een andere, meer zorgzame en sparende omgang met onze natuurlijke omgeving.

 

Hoogleraar EUR én UVA

Koo van der Wal (1934) was hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam én aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceerde op het gebied van o.a. de ethiek, de rechts- en politieke filosofie en de milieufilosofie. SvdM

Op woensdag 11 september, van 20.00-21.30 uur, geeft Koo van der Wal een lezing in het Leeskabinet.

 

Nieuwe vensters op de werkelijkheid van emeritus hoogleraar Wijsbegeerte Koo van der Wal verscheen in 2011.