De verkozen RSM-studenten die volgend jaar plaatsnemen in de Universiteits- en Faculteitsraad zijn bekend. Slechts 6 procent van de kiesgerechtigden bracht een stem uit.

De kandidaten hadden al gewaarschuwd voor een lage opkomst bij nieuwe verkiezingen. In mei werd de uitslag van de verkiezingen op de RSM niet bekend gemaakt omdat er een klacht over onregelmatigheden was binnengekomen. Het Centraal Stembureau stelde een onderzoek in, verklaarde de klacht gegrond en de uitslag ongeldig, en besloot dat er opnieuw moest worden gestemd.

Kandidaten tegen verkiezingen

Tot grote onvrede bij het merendeel van de kandidaten. Verkiezingen tijdens tentamenperiodes en vakanties zijn een slecht idee, schreven ze aan het College van Bestuur. Het leek ze onmogelijk om voldoende studenten te motiveren en ze waren bang dat nieuwe verkiezingen zouden leiden tot een slecht imago van de medezeggenschap.

Lage opkomst

De verkiezingen gingen toch door en gisteren werd de uitslag bekend gemaakt. De opkomst voor zowel de Universiteitsraadverkiezing als de Faculteitsraadverkiezing ligt rond de 6 procent. Chandro Kandiah en Stefan Nicolai zitten volgend jaar als studentlid in de Universiteitsraad, de laatste is dit collegejaar ook al studentlid van die raad. Kandiah is ook verkozen als lid van de Faculteitsraad. TF