Het kabinet heeft bekendgemaakt hoe het tweehonderd miljoen euro wil bezuinigen op subsidies voor onderwijs en onderzoek. Vooral de kortingen op internationalisering en ICT komen hard aan.

De stichting Surf, die hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen bijstaat met grensverleggende ict-vernieuwing, raakt de helft van zijn budget van acht miljoen kwijt. Het kabinet gaat ervan uit dat de instellingen dit zelf zullen opvangen.

Opvallend is ook de halvering van de subsidies voor de NESO’s, de door internationaliseringsorganisatie Nuffic beheerde kantoren van het Nederlandse onderwijs in tien verre buitenlanden als Brazilië en Rusland. Nuffic wordt bovendien geacht meer te gaan samenwerken met het Europees Platform dat de internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs ondersteunt. Dit platform verliest eveneens de helft van zijn budget.

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, het Montesquieu Instituut en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) raken hun subsidie volledig kwijt en ook de Landelijke Technische Bibliotheek van de TU Delft moet zijn hele budget inleveren.

‘Primaire proces ontzien’

In een brief aan de Kamer schrijven de bewindslieden van OCW dat ze het ‘primaire proces van het onderwijs’ zoveel mogelijk willen ontzien. Ook subsidies voor de kwaliteitsverbetering van leraren blijven buiten schot, net als die voor techniek en voor praktijkgericht onderzoek in het hbo.

Efficiencykorting

Clubs die hun subsidie mogen houden van het kabinet, krijgen wel een ‘efficiencykorting’: ze moeten tien procent inleveren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de studentenorganisaties LSVb en ISO, maar ook voor het Rathenau Instituut, Studiekeuze123 en de stichting Handicap en Studie.

Zorgen bij VSNU

Universiteitenvereniging VSNU maakt zich zorgen. De kortingen op Nuffic, de NESO-kantoren en andere instellingen voor internationaal onderwijs laten zich volgens haar niet rijmen met de ambitie om meer buitenlands talent naar Nederland te halen en meer Nederlandse studenten in het buitenland te laten studeren. Ook de korting op Surf komt hard aan bij de universiteiten: “Zonder een state-of-the-art ICT-infrastructuur kan een kennisintensieve samenleving als de onze niet floreren. Het is maar de vraag of Nederland toonaangevend blijft op het gebied van ICT.”

Prestatieafspraken

VSNU-voorzitter Karl Dittrich wijst erop dat het voor de universiteiten steeds moeilijker wordt om de prestatieafspraken met het kabinet na te komen. Er hangt hun immers ook nog 150 miljoen euro aan andere bezuinigingsmaatregelen uit het regeerakkoord boven het hoofd. HOP