Hoe kunnen we wetenschap en hoger onderwijs in de toekomst blijven financieren? Dat is de vraag die centraal staat bij het congres dat het Trustfonds op 4 juni organiseert in verband met haar 100-jarig bestaan.

De wetenschap en het hoger onderwijs staan onder druk. Terwijl er steeds meer studenten komen, blijven overheidsinvesteringen uit. Deze week nog waarschuwde KNAW-president Hans Clevers dat de wetenschap nieuwe bezuinigingen tegemoet kan zien. Voor universiteiten is deze dreigende schaarste de uitdaging van nu en van de toekomst.

Frans van Vught, topadviseur bij de Europese Commissie en voorzitter van de reviewcommissie Hoger Onderwijs, die de prestatieafspraken beoordeelde,  trapt het congres af. De Amerikaanse Liesl Elder, van Oxford University, zal spreken over fondsenwerving. Bas Jacobs, hoogleraar Opbenbare Financiën aan de ESE, spreekt over het leenstelsel en de verantwoordelijkheid van student en politiek. Later in de middag is er een paneldiscussie met vertegenwoordigers van de VSNU, KNAW, TNO en NWO. Ook Pauline van der Meer Mohr, collegevoorzitter van de EUR, is aanwezig. De discussie wordt geleid door oud-voorzitter van de Tweede Kamer Frans Weisglas.

Het congres vindt plaats in de aula op dinsdag 4 juni tussen 13.00 uur en 18.00 uur. Aanmelden kan hier, er zijn geen kosten aan verbonden. Het Erasmus Trustfonds organiseert het congres in samenwerking met de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam. TF